KulturÖsterbottens Logo

Papperspyssel där deltagarna klistrar in illustrationer av typiska matvaror i en matbod.

Mattraditioner och hållbarhet i nytt, inspirerande material

TEXT: Johanna Björkholm, KulturÖsterbotten

Vad tänker du på då du hör talas om österbottnisk traditionsmat? Mat som på olika sätt länkar oss till det förflutna väcker ofta starka minnen och känslor. När vi talar om traditioner och mat, tänker vi ofta på festmat, men ett riktigt gott traditionellt rågbröd kan vara minst lika känsloladdat.

Mathushållningen förr i världen såg väldigt annorlunda ut än vad den gör idag. Ibland var det ont om mat och kosten var åtminstone till vardags ofta ganska enahanda. Ännu in på 1900-talet förekom det bara lite grönsaker i kosten, medan spannmål och potatis utgjorde basen för en stor del av matlagningen. Det här var några av utgångspunkterna, när KulturÖsterbottens projekt Kurant tillsammans med Stundars museum började utveckla nya aktiviteter kring mattraditioner i Österbotten. 

– Vi utgick från matvarorna i förrådet på en typisk österbottnisk gård för drygt hundra år sedan. Sedan kopplade vi ihop detta med att man då ännu inte hade elektricitet på landsbygden, vilket innebär att folk inte heller hade kyl och frys, berättar projektledare Johanna Björkholm. 

Snart gick diskussionen in på självhushållning och på det faktum att folk förr i tiden handlade väldigt lite i butiken. Det mesta man behövde producerade man själv. I butiken handlade man bara det som man inte kunde framställa hemma på gården.

– Mycket snart började vi diskutera också hållbarhet och jämföra med hur vi förhåller oss till mat idag, berättar Björkholm.

De nya aktiviteterna kring österbottnisk traditionsmat och hållbarhet har samlats i ett materialpaket, som fått namnet ”I matboden”. I paketet ingår bl.a. ett papperspyssel, där deltagarna klipper ut illustrationer av de matvaror som var vanliga i österbottniska gårdar. Bilderna limmas sedan i in i en matbod i en fin teckning. 

Redan i det här skedet blir det uppenbart också för ganska små barn att utbudet av matvaror var begränsat. Då öppnas goda möjligheter till diskussioner om mathushållning, hållbarhet och hur vi idag förhåller oss till mat.

I samarbete med Finlands svenska 4H och Hållbarhetsveckan i Österbotten har materialpaketet kompletterats med förslag på uppgifter att göra tillsammans med en barn- eller ungdomsgrupp. Paketet innehåller också faktatexter till gruppledaren och beskrivningar av traditionella österbottniska maträtter. 

Målgruppen är alltså i första hand barn och ungdomar, men paketet är utformat så att många olika slags aktörer kan hitta bitar som passar in i just deras verksamhet. 

– Jag hoppas framför allt att paketet ”I matboden” ska fungera som inspiration för att lyfta fram lokala mattraditioner, säger Björkholm. Vi erbjuder en utgångspunkt och goda idéer för hur man kan jobba vidare med tematiken. Kopplingen till hållbarhet gör att materialet är i högsta grad relevant för oss här och nu. Och vi tror att det finns många olika aktörer som kommer att vilja använda materialet, till exempel hembygdsföreningar, Martha-föreningar och 4H-klubbar.

paketet i matboden

Paketet ”I matboden” lanserades som en del av Hållbarhetsveckan i Österbotten. Paketet kan laddas ner fritt från KulturÖsterbottens materialbank: www.kulturosterbotten.fi/om-kulturoesterbotten/materialbank/levande-traditioner/142-pyssel-i-matboden/file. Paketet ingår också i Stundars höstlovsprogram.

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg