KulturÖsterbottens Logo

Åsa Blomstedt utanför KulturÖsterbottens kontor i Vasa

Ledare: I laag

TEXT: Åsa Blomstedt kulturchef, KulturÖsterbotten

Österbotten är en kulturell kraftkälla, vars särpräglade kulturliv står sig också i internationell jämförelse. Invånarna är stolta över landskapets kulturella mångfald, och det både syns och hörs att man gärna gör saker tillsammans.  

Så här inleds det uppdaterade österbottniska kulturprogrammet, som KulturÖsterbotten och Österbottens förbund arbetade fram under hösten 2020 och vårvintern 2021. Ordet ”tillsammans” är mycket medvetet valt. I arbetsprocessen med programmet märkte vi att samarbete är viktigt för vårt österbottniska kulturfält. 

Kulturprogram Österbotten 2021–2025 jobbades fram via fyra verkstäder, där kulturarbetare, kulturprofiler, kulturtjänstemän och kulturintresserade tillsammans funderade på värderingar och styrkor, utmaningar och framtiden för vårt österbottniska kulturliv. Vad förenar oss, vad kan vi bli bättre på, var är vi lika eller hur olika är vi egentligen?  

Öppenhet, mod och förtroende är starka värderingar. Modet att visa öppenhet och våga lita på andra är grundläggande förutsättningar för ett jämlikt samarbete. Ett starkt föreningsliv ligger ofta till grund för enskilt engagemang och föreningslivets styrka är jämlikheten i arbetet. Alla ska ha möjlighet att ta del av kultur. Tillgängligheten eller ekonomiska resurser ska inte vara hinder eller utgöra problem. Nya samarbetsformer och partnerskap kan tillföra kreativa lösningar t.ex. mellan det offentliga och det privata, över språkgränser, mellan olika förvaltningskulturer eller mellan det professionella och det hobbybaserade. Attityden till tvärkonstnärlighet och tvärvetenskaplighet är överlag positiv i Österbotten.  

Kulturupplevelser uppskattas allt mer och kulturarv och historieberättande blir en allt mer vedertagen metod inom näringslivet. Vem är du som företag? Vilken historia bär du med dig i ditt varumärke? Vilket kulturarv finns på den plats du gärna visar upp för besökare? Tjänster och produkter skapas allt oftare i samarbete mellan näringsliv och kulturproducenter. Verktygen för skapandet hittas t.ex. inom ordkonsten, bildkonsten och musiken.  

Framtidens kulturproducenter och -konsumenter fostras idag. Studiestigen från grundskola och grundläggande konstundervisning via andra stadiet till högskolestudier är inte alltid självklar. Kultur som en integrerad del av vård och omsorg, näringsliv eller turism ger nya möjligheter till professionellt arbete. Vi ser nya former av samarbeten födas, när förvaltningar omstruktureras, när utmaningarna förändras och när hoten utifrån är annorlunda än vad vi varit vana med.  

I Österbotten är vi vana ”ti arbejt i laag”. Eller som man brukar säga Kvevlax: E gaar betär tå ein skjutär å tan annin draager! 

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg