Yrkesakademin i Österbotten Logo

Ledarskapsforum förnyas

TEXT: Björn Brännbacka, Utbildningsplanerare, Ledarskapsforum

Ledarskapsforum har med drygt 10 år på nacken gått från att i mindre skala erbjuda kvalitativ utbildning för ledare i Österbotten till en etablerad arena för ledarskapsutveckling. 

Nu står Ledarskapsforum inför ett större steg, och vi har det senaste året intensivt jobbat med att förnya forumet. Målsättningen har varit att skapa en större, mer öppen arena. Det ska också vara en ännu lägre tröskel och lättare att delta via digitala lösningar. Vi kommer att erbjuda helhetslösningar för företag att systematiskt utveckla den egna organisationens ledarskap inom ramen för Ledarskapsforum. Genom att kartlägga och sätta målsättningar för organisationens ledarskap och planmässigt ha deltagare med på Ledarskapsforum skapas större genomslagskraft och energi för utvecklingen.  Vi erbjuder inom ramen för samarbetet även möjlighet till skräddarsydda event och helhetsekonomiskt fördelaktiga lösningar och incitament.  

Förändringen kommer också att synas i en uppdaterad, fräsch profil i våra kanaler med en ny logo som symboliserar den interaktion och diskussion vi strävar till inom forumet.

Som tidigare ska forumet behandla aktuella och centrala teman inom ledarskap såsom strategiskt ledarskap, kundorientering och kundvärde, verksamhetsutveckling, personalledning och självledarskap. Betydelsen av att träffa andra i motsvarande roller, utbyta erfarenheter, tankar och idéer är fortfarande lika stor som när Ledarskapsforum startade.   

Varför en större arena riktad även till medarbetare?

Arbetslivet har generellt sett blivit allt kunskapsintensivare och föränderligt. Som en effekt av den accelererande, och många gånger oförutsedda utvecklingen är ledarskapet idag allt mera delat i våra organisationer. På samma sätt som vi pratar om ledarskap, har vi börjat prata om medarbetarskap. Det finns en växande skara av specialister, experter och arbetstagare som ansvarar för att processer, interna och externa tjänster fungerar och utvecklas. De koordinerar och leder genom sin kunskap och ingår ofta i gränsöverskridande team och nätverk. Förmågan att leda sig själv, prioritera egna arbetsuppgifter, måna om sin professionella och personliga utveckling, ta hand om det egna välmåendet, kommunikations- och samarbetsfärdigheter, att förstå kundvärde, flöden och verksamhetsutveckling är insikter och färdigheter som blivit allt viktigare för allt fler.
De ovan beskrivna trenderna och de signaler vi får från våra deltagare och samarbetspartners, pekar på det ökande behovet för specialister och medarbetare av systematisk utveckling inom ledarskap - något som Ledarskapsforum kan och vill tillgodose. 

Ledarskapsforum erbjuder högklassig ledarskapsutveckling

Ledarskapsforum är en arena för ledarskapsutveckling i Österbotten och för andra som vill ta del i en utvecklingsmiljö på svenska.

Ledarskapsforum riktar sig till ledare, chefer och specialister inom olika organisationer som vill inspireras, få nya idéer och insikter, mötas och nätverka. 

Vi erbjuder evenemang, seminarier och webinarier med högklassiga talare, experter och inspiratörer i vårt professionella nätverk som delar med sig av sin expertis gällande tidsenliga teman kring ledarskap. 

Man kan välja att delta vid ett eller flera event. Möjligheten till en systematisk och målinriktad utvecklingsprocess genom att avlägga någon av våra fyra ledarskapsexamina finns också. Mera information om våra examina hittar du på www.yrkesakademin.fi

Den transformation som pandemin påskyndat och möjliggjorts av den digitala tekniken syns i årets forum beträffande såväl tematik som genomförande. Vi kommer att ha både renodlade kortare webinarier och fysiska heldagsevent. Några event arrangeras som hybrider, dvs. att man kan välja om man deltar på plats eller distans. Genom val av tematik och de flexibla sätten att delta i Ledarskapsforum, vill vi dra vårt strå till stacken för ett hållbart ledarskap, hållbara organisationer och ett hållbart samhälle.

Ledarskapsforums nya logotyp

Välkommen på Ledarskapsforum!

www.ledarskapsforum.fi

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (SÖFUK)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Marina Vikberg-Grönlund
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg