KulturÖsterbottens Logo

En av skyltarna behandlar utformningen av traditionella klinkbåtar, som är individuell för båtbyggaren samtidigt som den följer en gemensam formel. Det stora fotot visar samtida skötbåtsbygge i Bosund, medan de små svartvita fotografierna demonstrerar gemensamma drag och skillnader mellan traditionella båtar.
En av skyltarna behandlar utformningen av traditionella klinkbåtar, som är individuell för båtbyggaren samtidigt som den följer en gemensam formel. Det stora fotot visar samtida skötbåtsbygge i Bosund, medan de små svartvita fotografierna demonstrerar gemensamma drag och skillnader mellan traditionella båtar.

Boka utställning om klinkbåtstraditioner till ditt museum eller evenemang!

TEXT: Johanna Björkholm, KulturÖsterbotten

I sommar lanserar KulturÖsterbotten en serie utställningsskyltar om klinkbåtstraditioner i Österbotten. Skyltarna kan lånas t.ex. av museer eller för evenemang i regionen som ett verktyg för att öka medvetenheten om och intresset för våra klinkbåtstraditioner.

Traditionella båtar är just nu högaktuella i och med att de nordiska länderna gemensamt har nominerat de nordiska klinkbåtstraditionerna till Unescos representativa lista för immateriellt kulturarv. Det troliga är att klinkbåtstraditionerna tas upp på listan i december i år.

Samarbetsprojektet Ett lyft för klinkbåtstraditionen i Österbotten pågår vid KulturÖsterbotten år 2020–21. Ett resultat av projektet är en serie utställningsskyltar, som informerar om de rika klinkbåtstraditionerna i regionen. Det är fråga om totalt tolv skyltar, som från och med hösten lånas ut till icke-vinstdrivande evenemang och utställningar i Österbotten.

Ett lokalt museum kan låna skyltarna och komplettera utställningen t.ex. med föremål ur den egna samlingen eller med arkivmaterial. Skyltarna är väderbeständiga och kan hängas inomhus eller utomhus. De kan användas i offentliga utställningslokaler, vid evenemang och t.ex. av skolor som vill ordna en temadag. Skyltserien är ett sätt att informera österbottningar om regionens traditioner inom området, med förhoppningen att intresset för den traditionella kunskapen om klinkbyggda båtar – både båtbygge och användning – ska öka.

Skyltarna har planerats av Sonja Finholm på Alfred Media, och resultatet är visuellt tilltalande och informativt. Fotografier som illustrerar nutid och historia har getts stort utrymme. De samtida fotografierna är tagna av Dan-Erik Olsen vid Prime Productions. De utgör samtidigt dokumentation av ett av projektets andra delprojekt: en ny skötbåt, som byggs på talko av Bosunds båt-, fiske- och jaktmuseum. De historiska fotografierna kommer från Svenska litteratursällskapets arkiv och visar hur traditionella klinkbåtar användes i Österbotten på 1920–30-talen.

Skyltserien ställs i sommar först ut i Larsmo, i Bosunds båt-, fiske- och jaktmuseum, som deltar i projektet som projektpart. Där ställs skyltarna ut tillsammans med den skötbåt som museet just nu bygger alltmedan arbetsprocessen dokumenteras.

Från och med i höst kan intresserade aktörer boka in skyltserien t.ex. till sitt museum eller evenemang. Skyltserien har redan väckt glädjande mycket intresse. Också på nationell och nordisk nivå har skyltserien uppmärksammats och lyfts fram som ett exempel på hur man kan synliggöra klinkbåtstraditioner.

Intresserad av att ta in skyltserien i ditt museum eller vid ditt evenemang? Boka på webben: https://forms.gle/FGDuKzK4iHqrPjzC6


Närmare information:

projektledare Johanna Björkholm, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 044 750 3149

Se exempel på skyltarna i KulturÖsterbottens materialbank:
www.kulturosterbotten.fi/om-kulturoesterbotten/materialbank/klinkbatstraditioner

Mera info om skyltarna och bokning:
https://forms.gle/FGDuKzK4iHqrPjzC6

Läs mera om nomineringen till Unesco:
www.aineetonkulttuuriperinto.fi/sv/article/suomi-mukana-pohjoismaista-limisaumaveneperinnetta-koskevassa-hakemuksessa-unescoon-1

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg