Ledare

Text: Ulrica Karp, Direktör

I Finlands vision för högskoleutbildning och forskning fram till år 2030 är målsättningen att andelen 25-34 åringar som avlagt en högskoleexamen ska höjas från nuvarande ca 42 till 50 procent fram till år 2030. Målsättningen är ambitiös och förbereds redan genom att öka på examensmålen för de enskilda högskolorna och universiteten. Ett led i denna strävan är också införandet av förlängda läroplikten. Det är bara 8 år tills målet ska vara nått! Räknar vi med att det tar fyra till fem år att avlägga en högskoleexamen betyder det att de som nu påbörjar eller utför sina studier inom andra stadiets utbildningar hör till den skara där hälften förväntas avlägga examen på högskolenivå före de fyllt 30 år.

För att denna vision ska kunna förverkligas behövs förberedelser och anpassning av fortsatta studievägar både inom andra och tredje stadiet. Kanslichef Lehikoinen nämnde ett citat ”equal but different” som användes då vi i Finland skapade yrkeshögskolorna då dessa yrkesinriktade högskolor skulle forma sin produkt och plats på utbildningsfältet. Precis samma citat nämnde kanslichefen med andra stadiets utbildningar. Gymnasierna och yrkesutbildningarna är också ”equal but different”. Examen är på samma nivå men helt olika inriktningar.

Traditionellt har övergången från andra till tredje stadiet fungerat så att man efter studentexamen sökt sig vidare antingen till yrkeshögskola eller universitet, efter en grundläggande yrkesexamen har man däremot mest sökt sig till tredje stadiets studier i yrkeshögskola. Detta påvisas tydligt också i statistik. Endast 2,5 procent av de som avlagt enbart en grundläggande yrkesexamen inleder studier på universitet, motsvarande siffra för inledande av studier i yrkeshögskola är 37 procent. Med en kombiexamen från andra stadiet är övergången 8,9 respektive 55 procent. För att uppnå statsrådets målsättning måste vi arbeta ännu mera med övergången mellan andra och tredje stadiet. Kan nämnas att vi i Finland ligger efter övriga OECD länder i andelen avlagda högskoleexamen, något vi nu alltså ska ta ikapp. Ännu fler med en yrkesexamen i bagaget ska alltså vidare till yrkeshögskolestudier men också betydligt fler gå vidare till kandidatstudier i universitet.

Vart vill jag komma med mitt resonemang? Jo, att vi ännu har stort arbete att utföra för att underlätta för studerande med olika andra stadiets examina i bagaget att ta steget till studier på tredje stadiet. Under årens lopp har ambitiösa projekt med bryggstudier, särskilda studiestigar och handledning arbetats fram för att underlätta övergången särskilt till yrkeshögskolor. Motsvarande projekt borde också i större grad finnas för att underlätta övergången till universiteten. Målsättningen på minst 50 procent är satt, nu är det bara för utbildarna att se till att den också är möjlig att uppnå utgående från ”equal but different”, dvs jämlikt men olika.

Grunden till den välfärd och tillväxt vi under årtiondena sett växa fram i Finland är bildning. Allas möjligheter att skaffa sig en utbildning som också bevisligen ger grund för sysselsättning efter examen är basen för ett välmående samhälle.

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg