KulturÖsterbottens Logo

Fötter i luften i ett gult rapsfält

Nytt regionalt kulturprogram fem före klart

TEXT: Åsa Blomstedt, KulturÖsterbotten

Beredningen av ett nytt regionalt kulturprogram för Österbotten är inne på slutrakan. Revideringen av det regionala kulturprogrammet inleddes i höstas. KulturÖsterbotten och Österbottens förbund ordnade då fyra verkstäder, där aktörer på kulturfältet lyfte fram idéer, tankar och utvecklingsbehov.

Efter en omfattande remissrunda i regionen behandlades programmet i april samkommunens kultursektion, som godkände förslaget med några smärre ändringar och tillägg. Programförslaget går nu vidare för godkännande till samkommunstyrelsen vid SÖFUK. Vid Österbottens förbund behandlar kulturnämnden och landskapsstyrelsen det gemensamma programmet.

Kulturprogram Österbotten innefattar tre kulturpolitiska prioriteringar:

  • tillgänglighet till kultur
  • stöd för barn- och ungdomskultur
  • stimulans av en kreativ atmosfär.

I programmet betonas även regionalt samarbete i formen av skapande av partnerskap och nätverk. Satsningar på kulturvälfärd, kreativ ekonomi och kulturturism lyfts fram liksom digitaliseringens möjligheter inom kommunikation och marknadsföring.

Det regionala kulturprogrammet ska utgöra ett stöd när kulturaktörer i Österbotten gör t.ex. bidragsansökningar. Programmet ska också ge en bekräftelse på att den kulturverksamhet man planerar är i linje med ett mera övergripande program på landskapsnivå. Detta var även förhoppningen hos flera av verkstadsdeltagarna – att kulturprogrammet ska kunna användas som stöd i den egna verksamheten.

Det regionala kulturprogrammet uttrycker landskapets gemensamma vilja för och syn på hur kulturen ska utvecklas. Kulturprogrammet för Österbotten sammanställs gemensamt av Österbottens förbund och KulturÖsterbotten.

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (SÖFUK)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Marina Vikberg-Grönlund
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg