Yrkesakademin i Österbotten Logo

Översikts bild hur nya prisma börjar se ut
Nya Prisma i Liselund

YA med vid företagens nyetableringar

TEXT: Ann-Maj Björkell-Holm, affärsutvecklingschef Yrkesakademin i Österbotten/SÖFUK

Vasaregionen har den senaste tiden nåtts av flera goda besked om att stora företag etablerar sig i regionen och söker kunnig personal. Företagens samarbete med utbildningsorganisationerna kan vara avgörande för hur rekryteringen lyckas.

När nya företag etablerar sig i Österbotten nämns ofta den starka och mångsidiga utbildningen i regionen som en av orsakerna. Samarbetet med läroanstalterna är viktigt i rekryteringsprocessen och ger också möjligheter till partnerskap med kompetensutveckling för personalens alla utvecklingsbehov.  På Yrkesakademin i Österbotten är vi ivriga att utveckla samarbete med nyetablerade och expanderande företag. Som exempel kan nämnas de samarbetsformer som planeras med dataföretaget TietoEvry och också med KPO/Prisma. TietoEvry satsar stort i Vasa genom sin enhet i Runsor. Just nu pågår rekryteringen, och målsättningen är att rekrytera 160 personer för kundbetjäning inom dataservice. 
- Tillgången på välutbildad och språkkunnig arbetskraft är en viktig orsak till att just Vasa blev placeringsort när företaget ville expandera verksamheten, säger Pekka Liedes som är Line Manager på TietoEvry. 

För att presentera företaget arrangerade TietoEvry tillsammans med YA och Novia ett webinarium för YA:s och Novias studerande. Webinariet var välbesökt och gav deltagarna detaljerad information om företagets personalpolicy, förväntningar på de som anställs och rekryteringsprocessens olika steg. Webinariet ses som det första steget i ett nära samarbete mellan YA och TietoEvry. Under hösten kommer samarbetet att ta fasta på studerandes möjlighet att utföra praktikperioder (utbildningsavtal och läroavtal) på TeitoEvry. 
- För TietoEvry kan en av de viktigaste rekryteringskanalerna framöver vara just detta samarbete med skolorna, fortsätter Pekka Liedes. Då studerande erbjuds möjlighet att jobba på företaget under studietiden, får de lära sig arbetsuppgifter genom praktiskt arbete och samtidigt visa sin egen kapacitet för arbetsgivaren.    Alldeles i närheten av Campus Kungsgården pågår bygget av det som kommer att bli ett av Finlands största Prisma. Det blir ett komplex med affärer, restauranger och annan service, som kommer att erbjuda en mångfald av arbetsplatser för både praktik och egentlig anställning. YA:s studerande inom t.ex. merkantila ämnen, lagerförvaltning, transport, restaurang, trädgård, skönhetsbranschen mm. torde vara högintressanta för KPO som planerar att anställa omkring 150 personer till den nya enheten. 
- Samarbetet med läroanstalterna är ännu under planering, berättar personaldirektör Leif Lindberg på KPO. 
Han ser mycket positivt på samarbetsmöjligheterna med läroanstalterna i Vasa, och berättar att man inför rekryteringen i Vasa vill tillvarata erfarenheter från uppstarten av Prisma hypermarketen i Mall of Tripla i Böle, där samarbetet med läroanstalterna möjliggjorde en smidig rekrytering. 
- Tanken är vi kunde redan i ett tidigt skede kunde binda kontakter med potentiella arbetstagare och erbjuda bl.a. arbetspraktikplatser inom olika branscher i Prisma-fastigheten, säger Lindberg. 

Vasaregionen gläds just nu åt den goda nyheten om den första företagsetableringen inom batteriindustrin. Rekryteringsbehovet inom denna verksamhet kommer att vara rekordstort. Här kommer yrkesutbildningens flexibla utbildningar för båda unga och vuxna verkligen att behövas för att efterfrågan och tillgång på utbildad arbetskrafts ska mötas. Ett gott samarbete mellan näringslivet och läroanstalterna är en förutsättning för att vi ska lyckas. 

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg