Yrkeshögskolan Novia Logo

Bild från Morogoro i Tanzania, här är Sokoine University of Agriculture beläget, som är en av projektets samarbetspartners. Foto: Romi Rancken.

Novia hjälper universitet i Tanzania och nätverkar i Finland

TEXT: Ulrika Lindblad, forskningsassistent vid institutionen för Bioekonomi vid Yrkeshögskolan Novia. Foto: Romi Rancken

Som en del av projektet GeoICT4e producerar Yrkeshögskolan Novia, Åbo universitet och Åbo yrkeshögskola utbildningsmaterial för olika områden inom hållbar utveckling. Ett av målen är att hjälpa universitet i Tanzania med att utbilda kunniga personer med relevanta kunskaper för arbetsmarknaden i landet.

- En utmaning är att hitta effektiva metoder för undervisningen, så att de studerande kan interagera. Grupperna består vanligen av 100 - 200 personer, berättar Romi Rancken, projektledare för Novias del av projektet. 

- Ett sätt är att skapa kurser i mini-MOOC-format, som alla kan få tillgång till via sina smarttelefoner. I Tanzania har de flesta inte haft trådtelefoner och endast en del har datorer, men smarttelefonerna är vanliga och de används högst mångsidigt.

MOOC är förkortning för massive online open course. Dessa kurser är ofta interaktiva på olika sätt. Nu har produktionen av kurser kommit i gång, med Rancken som koordinator för det 50-tal personer som är involverade i projektet.

- Det är min huvudsakliga roll, men några MOOCs kommer jag också att producera, berättar han.

Vill exportera finländskt kunnande

GeoICT4e - Social innovations in Geo-ICT education at Tanzanian HEIs for improved employability är ett fortsättningsprojekt, med fler medverkande högskolor än i föregångarna, både i Finland och Tanzania. Verksamheten bygger vidare på de tidigare projekten tack vare projektets huvudman Åbo universitet, som bidrar med sin mångåriga erfarenhet. Novia deltar för första gången i ett av dessa projekt.

- Utrikesministeriet finansierar verksamheten via utbildningsstyrelsen, berättar Rancken. Ur Novias synvinkel är projektet intressant bland annat med tanke på samarbetet med andra finländska högskolor. Projektet varar i fyra år och erbjuder fina möjligheter att utveckla samarbeten som kan vara till nytta i andra projekt, där man gemensamt vill exportera finländskt utbildningskunnande.

Mini-MOOCsen kan de finländska högskolorna också ha nytta av i sin egen undervisning, på Novia främst på utbildningslinjen Sustainable coastal management. Här ser man också en kommande nytta i samarbetet med ett universitet på Zanzibar, vars satsningar tangerar Novias.

- Och skogsutbildningen vid Novia ser en speciell nytta i samarbetet med lantbruksuniversitetet i Tanzania.

Hållbar utveckling, liksom klimatförändringen och dess konsekvenser, genomsyrar projektet som helhet. Man bidrar även med utbildningshjälp i geospatial teknik och ICT, samt innovation och entreprenörskap.

Yrkeshögskolan Novia bidrar med kunskaper i förvaltning av naturresurser och hållbar kustförvaltning. Skogsutbildningen och Sustainable coastal management är verksamma på Novias campus i Raseborg.

Projektet har nu pågått ett drygt halvår, så mycket av fruktbart samarbete och utbildningsinnovation är ännu att vänta.

Länkar

Projektbeskrivning: https://www.oph.fi/sv/node/8693
Projektes hemsida: https://www.geoict.org/

"The Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument (HEI ICI) supports cooperation projects between higher education institutions in Finland and the developing world. The projects support the HEIs as they develop their subject-specific, methodological, educational, and administrative capacity. The program is funded by the Ministry for Foreign Affairs of Finland and administered by the Finnish National Agency for Education."

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg