KulturÖsterbottens Logo

Let the show begin.

Kulturresiliens i det nya normala - KulturÖsterbotten och Yrkeshögskolan Novia i Jakobstad har inlett projektsamarbete

TEXT: Åsa Blomstedt, kulturchef, KulturÖsterbotten, Therese Sunngren-Granlund, forskningsledare, Novia

Det har väl inte undgått någon att coronapandemin har slagit hårt mot kulturbranscherna och de österbottniska kulturaktörerna. Endast ett fåtal evenemang har kunnat arrangeras sedan pandemin bröt ut och de evenemangsproducenter, -arrangörer och kulturutövare som ändå väljer att ta risken och genomföra sina planerade evenemang har blivit tvungna att förhålla sig till snabbt växlande, och stundvis mycket hårda, restriktioner. Att upprätthålla kulturell verksamhet under pågående pandemi innebär stora risktagningar som ofta resulterar i inkomstbortfall i form av uteblivna försäljningsintäkter.

Även många föreningar lider av att inte kunna ordna kulturella evenemang – som ett exempel kan nämnas ungdoms- och teaterföreningar som har blivit tvungna att ställa in sommarteatrar och revyer, danser med mera. Inställda evenemang innebär ett stort inkomstbortfall både för kulturarbetare som mister arbetstillfällen och för föreningar vars ekonomi försämras medan utgifterna för till exempel upprätthållande av föreningslokaler förblir desamma.

Osäkerhetsmomenten är många och det finns stor risk att många kulturaktörer blir tvungna att helt byta bransch, vilket på sikt leder till ett utarmat kulturfält. I kulturbranscherna utgör publiken en viktig komponent och kan man inte nå den blir inkomstkällorna begränsade. Digital teknik och nya digitala kanaler och plattformar utgör dock en möjlighet för kulturbranscherna att nå konsumenten och även bredda sin målgrupp. För många aktörer är detta dock ett stort steg och man är rädd för att digitala satsningar bara innebär ytterligare kostnader. Okunskap kring digitala lösningar, virtuella plattformar, streaming, upphovsrätt, digital biljettförsäljning och så vidare gör att många blir lamslagna i en annars utmanande vardag.

KulturÖsterbotten och Yrkeshögskolan Novia i Jakobstad har tillsammans beviljats finansiering från Österbottens förbund, Anslaget för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna för ett nytt projekt vars projektmål är att erbjuda kunskap och möjligheter till att ta sig an nya sätt att utveckla och erbjuda kulturella upplevelser för att hjälpa producenten att nå publiken och vice versa.

En omställning från live till digital publik kräver nya kompetenser i allt från marknadsföring och streaming till hur man skapar kontakt till sin publik. Den övergripande målsättningen är att genom projektet ”Kulturresiliens i det nya normala” stöda kulturarbetare och föreningar att hitta nya metoder för att marknadsföra och locka publik till digital kultur, samt nya sätt att arrangera evenemang, tex utställningar inom konst och kultur för en publik som inte finns fysiskt på plats. Projektet vill ge kulturbranschen flera verktyg att tackla de oväntade och snabba omställningar som pandemin medför.  

Den huvudsakliga målgruppen utgörs av evenemangsarrangörer, kulturproducenter och utövande konstnärer/artister samt kulturföreningar som upprätthåller olika typer av kulturarv och producerar kulturupplevelser

Projektet erbjuder kulturbranscherna ett mångsidigt fortbildningspaket i hur man digitaliserar kulturupplevelser och på så vis når kulturkonsumenterna igen och förhoppningsvis även en ny publik. Fortbildningshelheten innehållande kurser i bland annat upphovsrättsrättsliga frågor, streaming och teknik i digitala kulturproduktioner samt vilka inkomstmöjligheter som finns vid digitala kulturupplevelser. I fortbildningen ingår även publikarbete och tillgänglighet, samspelet mellan artisten/konstnären och publiken samt olika plattformar och sociala medier.

Förhoppningen är att projektet kan bidra till att motverka rädsla och osäkerhet, stärka kulturbranschernas anpassningsförmåga, stimulera en lamslagen bransch, samt trygga återväxten av kulturaktörer i Österbotten efter pandemin.

Novia /Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi och KulturÖsterbotten/Söfuk är starka aktörer inom kulturen i Österbotten, men med olika sakkunskap och olika målgrupper. Samarbete inom projektet möjliggör fördelning av resurser på ett hållbart sätt. Tillsammans får vi dessutom en bättre helhetssyn och större överblick över hela det österbottniska kulturfältet.

Therese Sunngren-Granlund, forskningsledare, institutionen för konst och kultur vid Yrkeshögskolan Novia

Logo2 OF

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (SÖFUK)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Marina Vikberg-Grönlund
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg