Yrkesakademin i Österbotten Logo

EduYA - Specialisten på kompetensutveckling i Österbotten

TEXT: Maria Nystrand, Informatör

EduYA Ab, som ägs och upprätthålls av samkommunen Svenska Österbottens Förbund för Utbildning och Kultur, bildades 1.1.2016. EduYA erbjuder icke-examensledande utbildning i form av bland annat kortkurser, certifikatkurser, ledarskapsutbildningar, arbetskraftsutbildningar, rekryteringsutbildningar och integrationsutbildningar. EduYA driver också en egen bilskola, YA Drive.

EduYAs vision och organisation

EduYA är en liten organisation med 11 engagerade anställda, 8 tillsvidare anställda och 3 på tidsbundet kontrakt. Organisationen har ändå ett stort ansvar, det gäller att hitta de utbildningslösningar som motsvarar kundernas behov på bästa sätt – visionen är att vara specialisten på kompetensutveckling i Österbotten.

Till sin hjälp har EduYA både utbildningschefer och lärare inom YA, samt annan personal från Söfuk som anlitas i verksamheten. Utbildningscheferna är ansvariga för utvecklingen av EduYAs utbildningar och kurser och lärare anlitas som kursdragare och utbildare. EduYAs styrelse har det övergripande ansvaret för verksamheten, de utarbetar företagets strategi och riktlinjer och tar beslut om nya verksamhetsformer.

Bolagets verksamhet styrs från och med 2021 utgående från en strategi som utgår från den nya visionen - specialisten på kompetensutveckling i Österbotten.  En ny VD rekryteras till bolaget under våren. Målsättningen är att den nya verkställande direktören på heltid ska arbeta för bolaget från och med augusti 2021.

EduYAs utbud

”Vi erbjuder tjänster för kompetenshöjning åt många olika målgrupper. Vi är till både för personer som är på väg ut i arbetslivet eller som redan är i arbetslivet - för arbetssökande eller för personer som behöver få en viss grundkompetens för att komma in i samhället eller i arbetslivet. Eller så kanske man behöver höja kompetensen för sina nuvarande arbetsuppgifter,” berättar Kenneth Heimdahl, VD för EduYA.

EduYA erbjuder också skräddarsydd utbildning åt företag tex. kortkurser, certifikatkurser och rekryteringsutbildning där EduYA kan stöda företag i rekryteringen av nya medarbetare och utbilda den nya personalen inom företagets bransch.

EduYA ordnar kurser både på våra utbildningsenheter, men även hos kunden om så önskas. Under corona pandemin har EduYA gått över till att hålla många av kurserna periodvis eller delvis virtuellt. När situationen har tillåtit har vissa kurser gått som så kallade ”hybridkurser”, där en del av deltagarna följer med undervisningen fysiskt och en del på distans via en digital plattform. ”Det har fungerat bra,” säger Patrik Söderback, försäljare, planerare och utbildare på EduYA. ”Deltagarna som är med virtuellt kan komma från ett större område, från södra Finland, norra Österbotten och t.o.m från Sverige. Vi når helt enkelt ut till en större publik via de virtuella kurserna,” berättar han.

Ledarskapsforum och e-Ledarskapsforum

Ledarskapsforum, som hör till EduYA, erbjuder kvalitativ ledarskapsutbildning på svenska och är en professionell arena för ledarskapsutveckling i Österbotten och hela Svenskfinland.

Arenan består av 10 tillfällen med olika teman som har att göra med ledarskap, där olika externa föreläsare från näringslivet tas in för att föreläsa eller hålla workshops om sina expertområden. Det är ofta teman som är trendiga och intressanta inom ledarskap och utveckling i rent generella termer, oberoende av bransch.

Ledarskapsforums ambition är att betjäna företag och organisationer med praktisk och relevant kunskap om ledarskap. Tillsammans med deltagarna erbjuder Ledarskapsforum ett nätverk för utbyte av erfarenheter och en möjlighet till nya professionella kontakter.

Ledarskapsforums hela program hittas på www.eduya.fi/ledarskapsforum. Under den senaste tiden har föreläsningarna hållits som interaktiva webbinarier via Zoom.

Integrationsutbildning och arbetskraftsutbildning

EduYA erbjuder via TE byrån skräddarsydda utbildningar för språkutbildningar och integrationsutbildningar, samt skräddarsydda arbetskraftsutbildningar. TE byrån administrerar ansökningarna och anmälningarna på basen av de behov den arbetssökande har. Längden på utbildningen varierar vanligen mellan 80 och 300 dagar. Beroende på livssituationen kan arbetssökande även hoppa in på endast vissa delar i utbildningarna.

Integrationsutbildning

Integrationsutbildningen för nyinflyttade erbjuds i två moduler. Den första modulen består av samhällsorientering på deltagarnas eget modersmål. ”Hos oss började den allra första gruppen i samhällsorientering på hösten 2020,” berättar utbildningschef Brita Brännbacka-Brunell. ”Vi har närundervisning eller flerformsundervisning för olika grupper av olika storlekar på engelska, albanska, ukrainska och arabiska” fortsätter hon. Utbildningsmodulen innehåller olika teman som  stöder integration, tex. information om hur samhället fungerar i Finland, vilka olika tjänster det finns (tex. om sjukvård, utbildning, FPA, kommunala tjänster etc.), grundläggande arbetslivsrelaterade saker, mänskliga rättigheter, jämlikhet och jämställdhet etc. För tillfället söker den nya modulen sin form, och olika lösningar testas. Tanken är att modulen ska vara tre veckor och återkomma beroende på behoven i regionen.

Den andra modulen är den traditionella integrationsutbildningen vars innehåll är antingen på finska eller svenska och innehåller språkstudier, kommunikationsfärdigheter, samhälls- och arbetslivskunskaper samt handledning.

”På hösten hade vi tre grupper som startade sin utbildning, en grupp på finska och två grupper på svenska,” säger Brita. I utbildningen, som är totalt 200 dagar ingår även 6 veckors praktikperiod i slutet av utbildningen eller enligt studerandes behov. Praktikplatsen väljs ut på basen av den studerandes tidigare arbetserfarenheter och intressen. Att bekanta sig med arbetslivet är en viktig del av integrationen i samhället, och det ger även möjlighet att diskutera framtida planer tillsammans med den studerande. Behöver den studerande gå vidare till en yrkesutbildning kan ”VALMA”, dvs ”Handledande utbildning för yrkesutbildning” vara en naturlig fortsättning före en examensledande utbildning. YA erbjuder VALMA utbildning i Vasa, Jakobstad och Närpes.

Arbetskraftsutbildning

Till arbetskraftsutbildningen väljs studerande utifrån det utbildningsbehov som arbets- och näringsmyndigheten konstaterar hos den arbetssökande.

På uppdrag av TE byrån i Österbotten skräddarsyr EduYA utbildningar bl.a för metall- och byggbranschen. Dessa skräddarsydda kurser ger förutsättning att komma in i arbetslivet eller söka till en längre yrkesexamensutbildning senare, tex. via läroavtal.

EduYA upprätthåller även en servicepunkt vid TE byrån i Vasa, Karleby och Jakobstad som tillhandahåller träning i jobbsökning och handledning i elektroniska kundtjänster. I Vasa  handleder Kristoffer Wörlund kunder som kommer in till byrån och hjälper dem tex. att fylla i arbetslöshetsansökan, söka efter lediga jobb i TE byråns databas etc. En gång i veckan hålls webbinarier i arbetssökandets ABC. EduYA upprätthåller också TE byråns arbetstränings/jobbcoach service, en individuell arbetsträningstjänst där kunderna kan få coaching och stöd inför jobbintervjuer, hjälp med att uppdatera sin CV etc.

Bilskolan YA Drive

EduYA driver även bilskolan YA Drive som erbjuder vi körkortskurser för olika körtkortsklasser. YA Drive finns i Närpes och Vasa där de erfarna trafiklärarna Stefan Ljung (Närpes) och Theresia Björses (Vasa) står för körundervisningen. Mer information finns på webbsidan www.yadrive.fi

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg