Yrkesakademin i Österbotten Logo

Fråga en kollega - kollegialt lärande inom YA!

TEXT: Carina Kekäle, samanordnande lärare

Utveckling inom organisationer sker kontinuerligt, ibland tydliggörs det mera och ibland sker utveckling även om vi inte är medvetna om den. Yrkesutbildningen på andra stadiet fick en ny lag från 2018, vilket var en stor revolution inom utbildningen. Det tar tid att förändra en organisation och skola. Sedan den nya lagen kom har vi i skolorna i hela landet arbetat med förändring. Just nu är målet att vi skall nå en enhetlig kvalitet samt enhetligt och likvärdigt bemötande av studerande i hela landet.  

På YA har vi under de senaste åren använt oss av lotslärare som bollplank och diskussionsledare i vardagen för lärare och handledare. Målet är att ge stöd och handledning i lärarnas pedagogiska arbete enligt de s.k. nya yrkesutbildningens principer så att studerandes mål för sina studier kan nås på det sätt som gynnar dem bäst. Detta klarar vi inte av ensamma, därför behöver vi fördjupa samarbetet med arbetslivet. För att det ska lyckas behöver vi hitta nya metoder där vi i rätt tid tillsammans planerar och skapar de bästa förutsättningarna, enligt de möjligheter som finns, för studerande att få det kunnande och nå de mål som de har ställt. På så sätt jobbar vi tillsammans för att få nya kunniga arbetstagare inom arbetslivet och möjligtvis framtida samarbetsparter eller kolleger.

Från och med i år leds lotslärarverksamheten vid YA av två koordinerande lotsar, som planerar och strukturerar verksamheten för att nå målet ”en enhetlig och likvärdig utbildning och en fungerande vardag”. Utöver de två koordinerande lotsarna finns det 11 lotsar fördelade mellan olika enheter och avdelningar. Förutsättningen för att vi ska kunna hjälpa i vardagen är att det finns lotsar vid olika enheter och inom olika branscher. Tillsammans kan vi utveckla och skapa de bästa förutsättningar för att våra studeranden skall få de bästa möjligheterna att utvecklas till kompetenta personer. I det arbetet behöver vi komma ännu närmare varandra, nätverka och bygga trygga strukturer där vi tillsammans skapar förutsättningarna till goda arbetstagare och kollegor.  

Vi har tre huvudingredienser i årets kollegiala lärande inom lotsverksamheten. Den första och mest grundläggande är det stöd vi kan ge varandra i vardagen i de dagliga situationerna. Utöver detta ordnar vi Pedacaféverksamhet. Pedacafé är till för diskussioner om våra vardagliga arbetsuppgifter med studerande och de uppgifter vi har tillsammans med arbetslivet.  Här har vi möjlighet att dela med oss av vårt kunnande och vår erfarenhet samt ställa frågor till lärare och handledare som finns med. Tillfället är öppet för att komma och gå enligt de möjligheter var och en har. En låg-tröskel verksamhet som kan ge en diskussion med en snabb lösning eller som kan bli en längre dialog för att hitta de bästa lösningarna. Det tredje som är alldeles nytt för i år är en Diskussionscirkel som bär namnet YtvecklarnA.  Diskussionscirkel-verksamhet är skapad för dem som verkligen vill förändra sitt arbete. Här kan vi ta de djupa diskussionerna och söka de lösningar som kräver mera, eller testa de tankar man har tillsammans med andra kollegor. Vi hoppas detta blir den plats där vi får känna oss trygga i den situation vi är och vågar ta steg som bär framåt inom de ramar vi har.

YA deltar i ett nationellt utvecklingsprojekt som Utbildningsstyrelsen finansierar. Tillsammans med 76 andra utbildningsanordnare söker vi de bästa modellerna för kollegialt lärande - Bäst tillsammans!  

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg