Wasa Teater Logo

Projekt ”Bredare kundunderlag från Västerbotten”

TEXT: Jan Fröjdö, Marknadsföringschef

Wasa Teater har under många år jobbat för att få mera publik från Västerbotten till Vasa och teatern. Detta har gjorts via egen marknadsföring men också i samarbete med VisitVaasa och olika företagare inom turismnäringen i Österbotten. Nyligen beviljades teatern projektpengar från Svenska Folkskolans Vänner för att undersöka västerbottningarnas intresse för teater på svenska i Vasa.

I samarbete med Svenska Handelshögskolan görs under våren 2021 en undersökning bland västerbottningarna om deras kunskap om och intresse för att besöka Wasa Teater. Med undersökningen vill man också få reda på hurudan service och vilka övriga tjänster de presumtiva resenärerna vill ha.

  • Vi är glada över att kunna samarbeta med Hanken för att få en aktuell bild av västerbottningarnas intresse av att besöka oss, och i klarspråk få reda på om de alls vet om att vi existerar, säger Simon Ventus.

Undersökningsresultat som grund för kampanj

Efter att Hanken har genomfört undersökning och undersökningsresultaten har analyserats så ska en kampanj med riktning Västerbotten köras igång. Tanken är att projektet ska samarbete med en lokal kommunikationsbyrå i Västerbotten för att hitta rätt kanaler och språk som lockar västerbottningarna till Vasa. Kampanjen är tänkt att startas under hösten 2021 för att sedan följas upp med en ny undersökning för att igen mäta resultatet av det jobb som gjorts.

Fortbildning parallellt

Som en bieffekt under hela projektets process kan personalen på Wasa Teaters marknadsavdelning också fortbildas. Genom samarbetet med organisationerna i den egna regionen men framförallt med företag i Västerbotten sker utbytet av kunskaper automatiskt.

  • Det är en nygammal marknad för oss på teatern. Men, vi behöver uppdaterad information om hur och var vi ska nå västerbottningar som har ett intresse av att besöka oss, berättar Jan Fröjdö.

Projekt med samarbetspartners

Hanken-professorn Peter Björk deltar i projektet med sin kunskap och Hankens studerande genomför undersökningen inom ramen för en kurs i marknadsföring. Förutom Hanken så består projektets organisation av person från Visit Vaasa, Wasaline, VASEK, NetTicket och Finlandsinstitutet.


SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg