KulturÖsterbottens Logo

Nytt regionalt kulturprogram utarbetas, remissrunda på kommande i vår

TEXT: Åsa Blomstedt, KulturÖsterbotten

KulturÖsterbotten har i samarbete med Österbottens förbund påbörjat arbetet med att uppdatera det regionala kulturprogrammet för Österbotten. Under hösten 2020 ordnades fyra kulturprogramsverkstäder, som samlade ett hundratal deltagare. Deltagarna kom från hela Österbotten och representerade såväl kommuner, städer som frivilligorganisationer och tredje sektorn. Arbetet leddes av konsulten Riitta Heinämaa. 

Den första verkstaden, som ordnades i början av september, kunde hållas som en fysisk tillställning. De tre senare verkstäder blev först hybridversioner och slutligen helt digitala. 

Heinämaa använde sig av olika metoder för att locka fram kreativiteten hos deltagarna. Bland annat skulle deltagarna med hjälp av bilder beskriva nuläget, utmaningarna och framtiden. Visioner om framtiden målades upp där man såg allt från välbesökta ”hus mitt i byn” med livlig kulturverksamhet till digitala telefonappar som föreslår kulturaktiviteter varje dag.

Under diskussionerna i verkstäderna urkristalliserades så småningom ett antal teman. Dessa vidareförädlas nu till ett regionalt kulturprogram med tyngdpunktsområden och målsättningar som ska vara till stöd och hjälp för kulturfältet i hela regionen. Ord som samarbete, öppenhet, kulturidentitet, kreativitet och digitalisering har lyfts fram. 

Tanken är att det regionala kulturprogrammet ska utgöra ett stöd t.ex. vid bidragsansökningar och ge en bekräftelse på att den kulturverksamhet man planerar är i linje med ett mera övergripande program på landskapsnivå. Detta var även förhoppningen hos flera av deltagarna – att kulturprogrammet ska kunna användas som stöd i din egna verksamheten. 

Under våren kommer utkastet till regionalt kulturprogram att sändas på remiss till kommunerna i Österbotten. Remissrundan ger programarbetet en starkare förankring på fältet, då kommunerna får ge återkoppling på programmet och också ta in delar av programmet i sina egna kulturstrategier.

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg