Yrkeshögskolan Novia Logo

Fotot föreställer arbetsgruppen bakom ljusfestivalen, från vänster till höger: Marja-Leena Hyytinen, Christa Friberg, Therese Sunngren-Granlund, Robin Käldström, Jeanette Östman och Malin Simons.
Fotot föreställer arbetsgruppen bakom ljusfestivalen, från vänster till höger: Marja-Leena Hyytinen, Christa Friberg, Therese Sunngren-Granlund, Robin Käldström, Jeanette Östman och Malin Simons. Foto: Österbottens tidning, Jonas Brunnströms

Ljusfestivalen Jeppis Lux skapar samhörighet med glada ansikten

TEXT: Therese Sunngren-Granlund, forskningsledare vid Yrkeshögskolan Novia Foto: Jonas Brunnström

Övergången till ett nytt år känns ofta symbolisk och löftesrik och i år upplevde säkert många årsskiftet som ännu mera betydelsefullt i och med att 2020 minst sagt bjudit på en del utmaningar. Men inget ont som inte för något gott med sig, utan coronapandemin hade aldrig ljusfestivalen Jeppis Lux kommit till!

Sedan i höstas har jag haft glädjen att få vara med i arbetsgruppen för den medskapande ljusfestivalen Jeppis Lux. I arbetsgruppen ingår också representanter för Staden Jakobstad; Malin Simons, ledande bildkonstlärare på Wava-institutet som också designat det konstnärliga konceptet, Marja-Leena Hyytinen och Robin Käldström från stadens kulturbyrå, Christa Friberg, bildkonststuderande på Novia samt eldsjälen och idésprutan Jeanette Östman.

Idén till festivalen föddes ur ett behov av att gemensamt skapa något ljus- och lustfyllt som en motvikt till coronapandemin och den isolering som många upplevt på grund av den. Ljusfestivalen Jeppis Lux, med underrubriken Makes you smile, är en medskapande ljusfestival som tar vid i skarven mellan julbelysningen och vårljuset, en festival som alla kan ta del av och bidra till, på ett tryggt och pandemisäkert sätt.

Konceptet bygger på samma idé som att sätta nallar i fönster, som med start i Australien spreds som en löpeld över världen under våren 2020, tanken var då att göra promenader utomhus roligare för barn i en tid av undantagstillstånd. Men istället för nallar så uppmanar Jeppis Lux Jakobstadsborna att göra egna glada ansikten och sätta dem i fönster eller ute på gården, gärna belysta på något sätt, till exempel med överbliven julbelysning.

Omständigheterna och upplägget är också i linje med temat för Runebergsveckan 2021 som är “en otrolig historia”. Ljusfestivalen Jeppis Lux kan i sig bli en otrolig historia om ljus och gemenskap i en historiskt mörk tid. En tid när behovet av kultur är stort, kanske större än någonsin tidigare. Festivalen lyfter också fram konstens och kulturens betydelse för gemenskap och välmående. WHO:s rapport som publicerades i november 2019 visar hur forskning påvisat att olika former av konst – allt från scenkonst såsom musik, dans, sång, teater och film, till litteratur, visuell konst och digital kultur – kan ha, och har, stor betydelse för hur vi mår fysiskt och psykiskt. Genom Jeppis Lux sprids ett konkret ljus i samhället men också i det mentala landskapet. I den bästa av världar lyser hela Jakobstad upp på ett sätt som syns från ovan, samtidigt som ljuset når människors inre.

I dag talas ofta om vår samtid som präglad av en konvergenskultur. Konvergenskultur innebär att olika generationer av medier möts och smälter samman, vilket påverkar både form och innehåll. Konvergenskultur, populariserat genom Henry Jenkins verk "Convergence Culture: Where Old and New Media Collide", betecknar en digital kultur där yngre och äldre medier både möts och smälter ihop till den grad att de konvergerar både till innehåll och form. Konvergenskulturen beskrivs som en deltagarkultur där användarna utgör både producenter och konsumenter och därmed bildar en lösare definition av vem som egentligen är upphovsmakare. Inom konvergenskulturen pratar man ofta om prosumenter. Konceptet ljusfestivalen Jeppis Lux både bygger på och har som mål är att deltagarna känner en sån hög grad av delaktighet att de blir festivalens prosumenter.

Bidrag från privata stiftelser och fonder har möjliggjort skapandet av festivalens konstnärliga koncept, en grafisk profil samt inköp av material som sedan delats ut till stadens alla daghem, privata daghem, skolor och bildkonstklasserna i högstadierna och gymnasierna så att varje barn, elev och studerande kan göra sitt eget ansikte. Glada, lysande ansikten tillverkas också i Balatakos barnkonstgrupper och bildkonststuderande Christa Friberg har även dragit workshoppar med lokala pensionärsföreningar och äldreboenden. Därtill har den lokala centrumföreningen och därigenom centrumföretagen engagerats i ljusfestivalen. Också Alerte, som är Jakobstads bolag för underhålls- och stödtjänster deltar i festivalen med att hänga upp ett eget glatt ansikte i jätteformat på Storgatan där stadens julbelysning annars hänger under jultid. Förhoppningen är att även privatpersoner i Jakobstad ska inspireras till att haka på och bidra med sina egna lysande, glada ansikten i fönster och på gårdar så att hela staden fylls med ljus och glädje.

Ljusfestivalen Jeppis Lux arrangeras 31.1-7.2.2021 i samband med Runebergsveckan.

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg