KulturÖsterbottens Logo

Anders Wik, ReThink New Media Solutions

I fälan – utställning om säljakten i Världsarvsporten

TEXT: Eva-Marie Backnäs, KulturÖsterbotten. Bild: Anders Wik

KulturÖsterbottens Leader-finansierade projekt Museilotsen har fått den fantastiska möjligheten att under våren hålla en utställning i galleriet Arte Mare, som finns i Världsarvsporten på Replot. Eftersom tidpunkten för utställningen var vårvintern, beslöt vi att ta fasta på ett för skärgården typiskt vårvinterfenomen, nämligen säljakten. Inspiration till ämnet kom från det digitala skärgårdsmuseet Skären, där säljakten också finns som tema.

Fokus i utställningen ligger på langfälan, den långresa som säljägarna företog på vårvintern och som kunde räcka upp till två månader. Under långfälan vistades jägarna långt ute till havs. De bodde i fälbåten och gjorde därifrån dagsutfärder för att spana efter och skjuta säl.

I utställningen får besökarna se delar av den utrustning som jägarna hade med sig ut på isen. Det finns fotografier från fälresor under 1950- och 1960-talen men också från senare tid. För barn finns ett pysselbord där man kan rita sin egen fälros. För pysslet står KulturÖsterbottens Leader-projekt Kurant.

Utställningen har producerats av Kvarkens båtmuseum, Granösunds fiskeläge och projektet Museilotsen i samarbete med Korsholms kommun. Utställningen pågår 4.2–31.3.2021 vid Världsarvsporten på Replot. Största delen av det material som finns utställt kan man också ta del av i det digitala skärgårdsmuseet Skären på www.skarenmuseum.fi

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg