Yrkesakademin i Österbotten Logo

Promotivt förändringsarbete – när medarbetare och ledning drar åt samma håll

TEXT: Johnny Forsman

Dagens allt hårdare konkurrenssituation kräver flexibla organisationer som med snabbhet, kraft och precision kan ställa om sitt fokus utifrån relevanta hot och möjligheter. Många företagsledare uttrycket frustration över att deras organisationer inte förstår kraven från omgivningen tillräckligt snabbt och när man väl gör det inte deltar med tillräcklig kraft i omställningen av organisationen för att möta ’det nya’.

Frågan blir då hur man bygger upp en organisation som är bra på att förstå och tolka vad som händer både inom och utanför organisationen? Hur ser det interna samspelet ut som gör att man kommer till en gemensam slutsats om vad som är det rätta att göra? Hur bygger man en organisation som både kan, vill och orkar förnya sig själv? Och hur skapar man kraft att både följa med i en förändrad konkurrenssituation och själv vara den som driver och förändrar den bransch och det affärsmässiga ekosystem som man verkar i?

Dagens ledarskapsideal utgår från att cheferna har svaren och att tydligheten är viktig när vägen framåt skall kommuniceras till medarbetarna som förväntas följa visioner och mål.

Under eventet med David Loid får vi banbrytande kunskaper, insikter och perspektiv kring utveckling och förnyelse från Davids nya bok ’Promotivt förändringsarbete – när medarbetare och ledning drar åt samma håll’. Boken är nominerad till årets HR-bok 2020 av Sveriges HR Förening. Bland annat får vi tydliga svar på frågorna:

Hur åstadkommer man snabb och ändamålsenlig förändring?
Hur förebygger och hanterar man förändringsmotstånd?

Hur riktar man organisationens samlade kraft mot gemensamma mål?

Med reservation för att om deltagande på plats vid Campus Kungsgården 10.3 inte är möjligt, så genomförs eventet som webinarier förmiddagarna 10.3 och 24.3.

Anmälan på www.eduya.fi/ledarskapsforum

Bild på David hemsida bwDavid Loid arbetar som konsult, utbildare och forskare med fokus på strategi- och verksamhetsutveckling. Föreläsningen kommer att innehålla många konkreta exempel och praktiska råd och David Loid har en mycket fängslande föreläsande stil. Läs mera om David Loid på https://loid.se/

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (SÖFUK)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Marina Vikberg-Grönlund
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg