Yrkesakademin i Österbotten Logo

”Win-win” med utbildning på arbetsplatsen

TEXT: Maria Nystrand

Kontakten till näringslivet och företagen i regionen är väldigt viktig för YA, och vi jobbar hårt för att våra studerande ska ha ett starkt kunnande när de beger sig ut i arbetslivet efter studier hos oss. Utbildning på arbetsplatsen kan ske antingen via utbildningsavtal (UA) eller läroavtal (LA) hos ett företag eller organisation.

En lokal företagare som YA samarbetar regelbundet med är familjen Krooks. De äger bland annat företagen Famkro Ab och Kvadraten Ab som är verksamma inom fastighets- och industribranschen. Regelbundet brukar de ha studerande från olika utbildningar inom YA som gör sin UA period (lärande i arbetslivet genom utbildningsavtal) på något av familjens företag. På våren hade de hela 9 studerande på UA från maskin- och produktionsteknik, lantbruks-, och ytbehandlingsutbildningarna. 

Styrelseordförande Kenneth Krooks berättar att han själv fortfarande minns och håller kontakten till de personer som hjälpte honom när han var ung och ”inte kunde nånting”. Han beslöt sig för att när han är i den situationen att han har möjlighet att hjälpa, då vill han också anställa unga människor och hjälpa dem att få jobb och erfarenhet, att lära sig och att utvecklas i jobbet.

Och det har företaget minsann gjort, medelåldern bland deras personal ligger idag kring 30 år. ”Ungdomarna livar upp vardagen!” skrattar Kenneth. Han tycker om att arbeta med ungdomar. Bara de har rätt inställning till jobbet, är arbetsamma och noggranna, så är de guld värda. De är flexibla och tar sig lätt an nya uppgifter. ”Det bara rullar på,” säger han.

En av de studerande som jobbade hos familjen Krooks på våren var Kasper. ”Med skolan tyckte jag att jag fick en bra grundutbildning som hjälpte mig att komma igång med jobbet. I skolan var schemat ganska fritt, så man fick gå i egen takt vilket var bra – det gav mig mer motivation att komma framåt,” berättar han. ”Med jobbet är det bra att få lära sig om arbetslivet och att få träffa nytt folk,” fortsätter han.

Utbildning för arbetsplatshandledare

Ett tips för de som fungerar som arbetsplatshandledare och bedömare för våra studerande ute i företagen, är att ta del av den kostnadsfria webbutbildning som YA har utarbetat.

”Vi har en uppgift och ett ansvar som utbildningsanordnare att utbilda arbetshandledare och bedömare,” berättar Christel Holmlund-Norrén på YA:s utvecklings- och näringslivstjänster. ”Arbetsplatshandledarens uppgift är viktig. För att lyckas i uppgiften förutsätts det att de är insatta i rutinerna för lärande i arbetslivet; dvs i planeringen, i genomförandet och i bedömning av kunnandet,” fortsätter hon.

Webbutbildningen ”Handledning i lärande i arbetslivet” hittas på YA:s hemsida i menyn: /arbetsliv/för arbetsplatshandledare och bedömare - portalen YA:s utbildning för arbetsplatshandledare och bedömare. Genom att delta i webbutbildningen lär man sig vad man ska beakta när man handleder och bedömer den studerandes lärande i arbetet.

Alldeles nu i dagarna har YA startat en epostkampanj för att sprida information om utbildningen åt alla de som fungerat som arbetsplatshandledare och bedömare under 2019-2020. Vi kommer också att skicka ut en del material per post. Arbetsplatshandledare som tagit del av kampanjen hoppas vi att är i kontakt med YA:s lärare och personal för frågor gällande utbildningsmaterialet och för diskussioner som hör till uppgifterna i materialet. Man kan också kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg