KulturÖsterbottens Logo

Den sydösterbottniska traditionen med julkors är en av de seder som presenteras i det digitala julpaket som nu produceras inom projekt Kurant. På bilden ses varianter av julkors pysslade i papper och av rörpärlor.
Den sydösterbottniska traditionen med julkors är en av de seder som presenteras i det digitala julpaket som nu produceras inom projekt Kurant. På bilden ses varianter av julkors pysslade i papper och av rörpärlor.

Digitala julseder inom KulturÖsterbottens nya projekt Kurant

TEXT: Johanna Björkholm, KulturÖsterbotten

År 2020 har lett till stora förändringar i hur vi umgås och vilka evenemang som kan genomföras. Mycket har ställts in under året, och till exempel högtider som påsk, första maj och allhelgona har i år firats betydligt mera småskaligt än vi är vana vid. Nu närmar vi oss jul och många skolor har inhiberat sina julfester och kan inte ta emot utomstående besök. 

KulturÖsterbottens nya projekt Kurant – Kulturarv för nutid med tradition – startar upp verksamheten med att producera ett digitalt julpaket avsett för årskurs 1–6 i ett försök att sätta lite guldkant på elevernas adventstid. I samarbete med BARK Österbotten barnkulturnätverk och GLÖD Österbottens berättarcentrum bygger vi upp ett material kring berättelser om österbottniska julseder. Vi fyller sedan på med skriftlig information om traditionerna och ett pedagogiskt material avsett för lärarna.

Att Kurant inleder verksamheten med att lyfta fram festseder genom muntlig tradition har sin förklaring. I projektet ingår nämligen internationellt samarbete med Berättarnätet Kronoberg i Sverige, som är experter på muntlig tradition. Vi samarbetar kring tematiken ”livsviktiga traditioner” som vi definierar som sådant som livet skulle vara påtagligt torftigare utan. Vår erfarenhet är att då man ägnar sig åt levande traditioner som upplevs betydelsefulla så har man också berättelser om dem. Genom att lyfta fram berättelserna ger vi immateriellt kulturarv synlighet. 

Klapplek: Att trygga traditioner innebär att man ser till att nya, helst yngre, mänskor lär sig traditionell kunskap. Också många lekar bygger på traditionell kunskap.

Klapplek: Att trygga traditioner innebär att man ser till att nya, helst yngre, mänskor lär sig traditionell kunskap. Också många lekar bygger på traditionell kunskap.

KulturÖsterbottens satsningar på immateriellt kulturarv och levande traditioner fortsätter alltså, men nu med lite andra förtecken. Kurant är ändå på många sätt en fortsättning på projekt Kulör, som avslutades i april. Nu ligger dock fokus tydligare på tryggande, på vad man kan göra för att levande traditioner ska finnas kvar. Projektet Kurant är ett internationellt Leader-projekt som pågår till och med slutet av 2022. Projektet finansieras genom Aktion Österbotten, Svenska kulturfonden och Svensk-Österbottniska samfundet. 

Immateriellt kulturarv innebär kulturuttryck som utövas av människor och som de anser vara så betydelsefulla att de borde finnas kvar också i framtiden. Det handlar om sådant som människor gör, kan och vet och som de använder sin kropp och ibland också redskap för att utöva. Exempel är att baka rågbröd, lägga abborrnät och bränna påskbrasa. Resultatet kan bli materiellt, så som maträtter, hantverk eller en Luciatablå, men själva utövandet och kunskapen som det förutsätter är immateriellt. Traditionell kunskap sprids och lärs ut människor emellan. Att trygga immateriellt kulturarv innebär att vi jobbar för att traditionell kunskap ska finnas kvar också i framtiden.

Vill du veta mera om projekt Kurant och levande traditioner? På projektets hemsida har vi samlat information: www.kulturosterbotten.fi/kurant.

Om du eller din förening är intresserade av immateriellt kulturarv, hör av er till projektledare Johanna Björkholm på e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.! Vi samarbetar gärna, om inte förr då Coronarestriktionerna lyfts. 

Du kan också följa projektarbetet genom våra uppdateringar på Facebook via KulturÖsterbottens flöde (www.facebook.com/KulturOsterbotten) eller genom att söka på #KulturarvÖsterbotten.

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg