Yrkesakademin i Österbotten Logo

Närvårdarstuderanden övar

Närvårdarutbildning i Jakobstad


Yrkesakademin i Österbotten lanserar närvårdarutbildning i Jakobstad

Från och med januari 2021 startar Yrkesakademin i Österbotten en ny närvårdarutbildning i Jakobstad. Den som är intresserad kan söka redan nu på YA:s hemsida www.yrkesakademin.fi/narvardare

Utbildningen är en särskild satsning som utgör ett komplement till Yrkesakademin i Österbottens närvårdarutbildning i Bennäs, Vasa och Närpes. Utbildningen i Jakobstad tillkommer som ett svar på branschens uttryckliga önskemål.

”Det råder en stor personalbrist inom vården i regionen, framförallt vikarier. För att snabbt svara på det här behovet erbjuder vi nu en snabb och smidig läroavtalsväg till närvårdarexamen i Jakobstad, som komplement till vårt nuvarande utbildningsutbud,” berättar Boris Ståhl, rektor på Yrkesakademin i Österbotten.

”Den första gruppen studerande som inleder närvårdarstudierna i Jakobstad startar den 11.1.2021. Då gäller det alltså studerande som har en arbetsplats inom vården och som kan studera via läroavtal. Hösten 2021 kommer vi att erbjuda närvårdarutbildningen även på traditionellt sätt i Jakobstad,” fortsätter Maria Lund, utbildningschef, hälsovård och välfärd.

OM NÄRVÅRDARUTBILDNINGEN VIA LÄROAVTAL

Utbildningen via läroavtal förverkligas i huvudsak på den egna arbetsplatsen, med handledning och stöd av lärare och arbetsplatshandledare. I medeltal 2-3 gånger i månaden träffas de studerande för närstudier antingen i YAs verksamhetsutrymmen eller virtuellt. Studietiden är uppskattningsvis 2 år eller enligt den studerandes personliga utvecklingsplan för kunnande. Innan läroavtalet inleds planeras studierna tillsammans med den studerande och arbetsgivaren. Tillsammans görs en kartläggning av arbetsuppgifterna, och man bedömer vilka arbetsuppgifter som ger den studerande möjlighet att uppnå den kunskap som behövs för examen. Man planerar också omfattningen av lärande i andra lärmiljöer (tex. närstudier).

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg