Yrkesakademin i Österbotten Logo

Strategiarbete inom YA 2025

TEXT: Boris Ståhl Rektor, Yrkeasakademin i Österbotten

YA har nu färdigställt sin strategi fram till 2025 och stolt kan vi här presentera en sammanfattning av vår ”Strategi 2025”.

Under strategiarbetets gång har alla medarbetare inom YA deltagit i arbetets olika faser. Arbetet startade hösten 2018 från en liten omvärldsanalys, för att utifrån olika trender i samhället se på YA med fokus på politiska, ekonomiska, sociala, teknologiska och miljömässiga aspekter. Utgående från omvärldsanalysen valde vi att anamma som vision ”Utbildning i världsklass”.  Eftersom världsklass är ett mycket stort begrepp valde vi att förklara vår syn på världsklass genom fyra byggstenar:

  • I en hållbar framtid
  • För dig i ett föränderligt samhälle
  • I en värld av influenser
  • I en digital omvärld.

För oss är YA i världsklass då vi kan erbjuda dig en personlig utbildning utgående från dina behov i samklang med ett arbetsliv som ständigt förändras. Vår verksamhet skall vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar, vi vill stå för trygghet, ömsesidig respekt och framtidstro. Vi vill ge dig verktyg för att navigera i en värld av överflöd på information och influenser. Vi vill vara ledande i att sammanföra pedagogik och digitala teknologilösningar.

För vår strategi 2025 valdes fyra fokusområden utgående från visionens byggstenar; Partnerskap, YA en del av samhället, Professionell personal och YA för dig.

  • Partnerskap –YA vill aktivt vara med i den kompetensutveckling som sker i arbetslivet. Arbetslivets står i en ständig förändring, kunskaps- och kompetensbehovet förändras snabbt över tid. Här ser vi att YA kan ge kompetens och mervärde genom att bygga olika typer av partnerskap med arbetslivet, samtidigt ger det möjlighet att utveckla vår egen verksamhet.
  • YA, En del av samhället – YA vill aktivt vara med i samhällsutvecklingen, vi lyssnar på och analyserar vår omvärld. Vi vill ständigt utvecklas tillsammans med våra partner på lokal, regional och internationell nivå. YA vill arbeta för en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar värld utgående från etiska värderingar om jämlikhet, lika värde och ömsesidig respekt.
  • Professionell personal – Vår personals professionalitet är av största vikt för att vi ska uppnå vår vision. Vår personal skall ha ett bransch- och pedagogiskt kunnande, handledningsförmåga samt digital kompetens på en hög nivå.
  • YA, För dig – Vi vill ge dig som studerande eller samarbetspartner ett mervärde. Vi vill vara tillgängliga och ge dig möjlighet att vara en aktiv och delaktig part i vår verksamhet. Vi vill ge våra studerande en trygg miljö där du ges möjlighet att utvecklas.

Strategiarbetet inleddes hösten 2018 med arbete kring visionen. Under året 2019 riktade arbetet in sig på att hitta våra gemensamma fokusområden samt att sätta målsättningar för respektive fokusområde och göra en allmän verksamhetsplan utgående från målsättningen. Arbetet fortsatte med att varje arbetsteam respektive varje medarbetare fick i uppdrag att själva fundera på hur de skall förverkliga målsättningarna inom ramen för sina egna arbetsuppgifter. Det här arbetet fortsätter under hela 2020.

I samband med den årliga revisionen av ledningssystemet blev strategiarbetet överlag antecknad som en positiv iakttagelse av revisorn. För oss inom YA ser vi det som ett bevis på att vårt arbete med strategin har varit på rätt nivå och vi ser fram emot de närmaste årens arbete med att förverkliga vår strategi i vardagen.

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg