Yrkesakademin i Österbotten Logo

En yngre kvinna håller i en låda med återanvända kläder
Det är roligt att vara lärare, då YA:s studerande i klassövningar och hemuppgifter kommer fram med massor av företagsidéer utgående från cirkulär ekonomi!

Hållbarhet och cirkulär ekonomi

TEXT: Henrik Ingo, lärare i hållbar utveckling,

cirkulär ekonomi schema

Hållbarhet är ett självklart (och obligatoriskt) ämne också inom yrkesutbildningen. Vi behöver alla känna till de ekologiska gränserna för vår existens och hur ekonomiska förutsättningar för välfärd samt känslan av att vara en del av gemenskapen skapas. Det är viktigt att vi i det arbetet fokuserar på framsteg, lösningar och sådant vi kan tillämpa i vardagen.

Ett sätt att arbeta hållbart, är att transformera vår ekonomi från att vara lineär till att bli cirkulär. Det betyder bl.a. att vi främst använder förnybara resurser och att ändliga resurser används effektivare utan att avfall uppstår. Det ger upphov till nya affärsmodeller.

Nedan en sammanställning av olika affärsmodeller inom cirkulär ekonomi.

  • Produkten som en tjänst. Sälj utförande/nytta i stället för produkt. (Transporter i stället för bilar, arbetsyta i stället för möbler, belysning i stället för lampor etc).
  • Förnybarhet. Användning av förnybara och återvinningsbara material samt förnybar energi vid planering och tillverkning av en produkt.
  • Höjande av varors och resursers användningsgrad och livstid med hjälp av digitala plattformer bl.a. i form av uthyrning, försäljning, delning och återanvändning.
  • Förlängning av produktens livstid. Produkten hålls i sin ursprungliga användning så länge som möjligt tack vare underhåll, reparation och återtillverkning.
  • Resurseffektivitet & återvinning. Material- och energieffektiva lösningar och vid slutet av användningen återvinning av råmaterial.

 

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (SÖFUK)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Marina Vikberg-Grönlund
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg