Yrkeshögskolan Novia Logo

Vad är Hållbarhet?

TEXT: Heidi Barman-Geust, kurskoordinator vid Yrkeshögskolan Novia

Under Österbottens första hållbarhetsvecka har vi fått lära oss att hållbarhet kan innebära många olika aspekter, det är inte enbart kopplat till natur och miljö som man kan tänka vid första anblick. Under veckan deltog bland andra Yrkeshögskolan Novia med digitalt program där våra forskningsprojekt presenterade sin forskning och hur det anknyter till temat hållbarhet.  
 
Begreppet Hållbarhet blev känt genom Brundtlandrapporten som utkom 1987, där följande definition myntades 

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. 
 

Att något är hållbart betyder alltså att det inte sker någon förstörelse av resurser. Hållbarhet förknippas ofta med klimat och miljö, men begreppet är egentligen mycket bredare än så.

I Brundtlandrapporten utgår man egentligen från tre dimensioner; social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. 

  • Social hållbarhet handlar om att ta vara på grundläggande mänskliga rättigheter.
  • Ekologisk hållbarhet handlar om att hushålla med naturresurserna så att de räcker till kommande generationer.
  • Ekonomisk hållbarhet handlar om att motverka fattigdom utan att påverka social eller ekologisk hållbarhet på ett negativt sätt.

På senare tid har man även börjat pratar allt mer Regenerativ utveckling som steget vidare efter Hållbar utveckling. Det vill säga istället för att titta på hur vi kan undvika att tära eller minska på resurserna, även se på vad vi kan bidra med som gagnar social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Begreppet öppnar alltså även upp för en diskussion om hur vi kan regenerera eller återbilda resurser. 

För den som vill leva hållbart och bidra till en hållbar och regenerativ utveckling kan De globala målen var en bra utgångspunkt. FN:s medlemsländer gick år 2015 inför den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världen någonsin skådat, nämligen Agenda 2030. Agendan innehåller 17 globala mål och hela 169 delmål som ska vara uppfyllda till år 2030. Huvudmålen är fyra: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter i världen, att lösa klimatkrisen och att främja fred och rättvisa. 
 
Det krävs en större samhällsomställning för att vi ska kunna förverkliga målen till år 2030, men alla små steg är viktiga för att vi ska gå i rätt riktning. 

Fotnot: Novias program under Hållbarhetsveckan hittas på Youtube och på Novias hemsida www.novia.fi/hallbarhetsveckan

Mera om globala målen finns på: https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg