KulturÖsterbottens Logo

Ordkonstlärare utbildas våren 2021 – välkommen med!


Intresserad av att ta in ordkonst som ett nytt verktyg i ditt arbete?

Centret för livslångt lärande (CLL), Sydkustens landskapsförbund och KulturÖsterbotten erbjuder våren 2021 en omfattande ordkonstlärarutbildning. Utbildningen ordnas i fyra moduler parallellt i Vasa och Helsingfors med en avslutande gemensam dag i Tammerfors:

Modul 1:

Konstfostran och ordkonst, teori och praktik (15–16.1.2021)

Modul 2:

Levande barn- och ungdomslitteratur (12–13.2.2021)

Modul 3:

Kreativt läsande och skrivande i grupp (12–13.3.2021)

Modul 4:

Handledning av kreativa processer och pedagogiska färdigheter (23–24.4.2021)

Utbildningen passar som grundläggande utbildning samt fortbildning för ordkonstlärare. Den lämpar sig även för bl.a. konstpedagoger, lärare inom småbarnspedagogiken, klasslärare, lärare i svenska och litteratur samt bibliotekarier.

Under utbildningen får du en mångsidig inblick i ordkonsten under ledning av erfarna lärare, bl.a. Linda Ahlbäck, Henrika Andersson, Amanda Audas-Kass, Ann-Luise Bertell, Nina Dahl-Tallgren, Ann-Christin Furu, Malin Klingenberg, Annette Kronholm-Cederberg, Annika Sandelin, Lotta Sanhaie, Åsa Stolpe-Dahlbäck, Ellen Strömberg och Lena Sågfors.

Det kostar inget att delta i själva utbildningen. Rese- och övernattningskostnader står deltagarna för själva. Antalet kursplatser är begränsat.

Närmare information och anmälning:

www.abo.fi/centret-for-livslangt-larande/pedagogik-och-lararfortbildning/ordkonstledarutbildning/

Ordkonstlärarutbildningen ordnas med stöd av Utbildningsstyrelsen, Svenska Kulturfonden och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg