Yrkesakademin i Österbotten Logo

Servicemontör i en märkesverkstad

YA med i näringslivets förändringsskeden

TEXT: Ann-Maj Björkell-Holm, Affärsutvecklingschef, Yrkesakademin i Österbotten

Yrkesutbildningens symbios med näringslivet är stark. Vi utbildar för näringslivet, men också med företagen och organisationerna, då en stor del av inlärningen sker i autentiska situationer ute i arbetslivet. Företagen har lång erfarenhet av att ta emot studerande och hjälpa dem att få den kunskap de behöver för att lära sig ett yrke, och det samarbetet har ytterligare intensifierats i och med den senaste reformen av andra stadiets yrkesutbildning. Men symbiosen har också en annan sida – arbetslivet behöver utbildningsorganisationerna för att utvecklas och fortbilda sin egen personal. Yrkesutbildning som anpassas till ett företags eller en organisations specifika behov och målsättningar, är också en del i den palett av tjänster Yrkesakademin i Österbotten erbjuder.

I YA:s vision och målsättningar utgör frågor om partnerskap en viktig del. Visionen klargör att partnerskap kan finnas på flera olika nivåer, från det naturliga vardagliga samarbetet till ett djupgående strategiskt kompanjonskap där YA och partnern har gemensamma värderingar och målsättningar och samarbetar systematiskt för att utveckla regionen. I det strategiska partnerskapet upplever båda parter att de har en stor och viktig roll i varandras utvecklingsarbete.

För att utveckla partnerskap måste YA vara en pålitlig och attraktiv utbildningsanordnare som har ett utbildningsutbud som svarar mot de verkliga behov som finns i regionen, och som motsvarar eller helst överträffar studerandes förväntningar. Självrannsakan, utvärdering, benchmarking och omvärldsanalyser ska vara en naturlig del av det ständigt pågående utvecklingsarbetet. Också för de processerna behövs näringslivets betydelsefulla medverkan.

Alumniverksamhet har traditionellt förekommit endast inom universiteten, men kunde bli mer allmänt också inom yrkesutbildningen. Våra före detta studerande kommer ut i arbetslivet som en slags ambassadörer för YA, och de kan bli viktiga för samarbetet mellan sin arbetsplats och sin före detta skola. Det gäller för oss som utbildare att etablera kontakten så att den kan upprätthållas också efter examensdagen, och skapa de mötesplatser som behövs för att informationen flödar i båda riktningarna mellan YA och arbetsplatsen. YA:s campus borde vara en naturlig plats att komma till också efter att utbildningen är avslutad, för att få den fortbildning som behövs i arbetslivet och för att delta i olika typer av evenemang riktade till arbetslivets representanter.

Corona-pandemin far fram nu, och får konsekvenser vi ännu inte kan greppa. Vi kan i alla fall ana att det kommer att bli stora förändringar inom både företagen och andra organisationer. Det enda som är bestående är det ständiga kravet på förändring, och mer än någonsin kan företag och organisationer komma att behöva omställning, utveckling och nytänk. En utbildningsorganisation som YA har beredskap att också med kort varsel skräddarsy och planera den utbildning som regionen behöver. Vi kan ge stöd i förändring!

För att utveckla näringslivskontakterna har SÖFUK:s ledning valt att inrätta en ny tjänst. Ann-Maj Björkell-Holm, som har erfarenhet av ledarskap, projektarbete och utbildningsplanering, övergick under våren till tjänsten som affärsutvecklingschef. Välkommen att kontakta Ann-Maj  på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller 044-7503150 för att diskutera behov, förslag och frågor.

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg