Yrkeshögskolan Novia Logo

Personer med VR glasögon

Virtuell verklighet erbjuder möjligheter inom social- och hälsovårdsutbildning i Vasa InnoCare-projektet

TEXT: Anne Hietanen och Annika Wentjärvi Yrkeshögskolan Novia, Linda Nyholm Åbo Akademi

Yrkeshögskolan Novia och Åbo Akademi lanserade förra hösten det treåriga projektet Vasa InnoCare (2019–2021), som syftar till att skapa en regional innovationsmiljö för digital teknologi för hälsovårdssektorn. Projektet kommer att utveckla, testa och utvärdera nya applikationer inom hälsorobotik och virtual reality (VR).

VR-teknologi öppnar möjligheter för utveckling av nya typer av inlärningsmiljöer inom hälsovården, men den har ännu inte använts och forskats mycket inom hälsovårdsutbildningen. Vårdsektorn kommer att behöva fler arbetstagare i framtiden, och utbildningssystemet behöver nya inspirerande och kostnadseffektiva undervisningsmetoder som lätt kan nå många människor. VR-teknologi gör det möjligt att skapa en utbildningsmiljö i ett litet utrymme, och tekniken är också enkelt att överföra till nya miljöer. Om du arbetar i en virtuell verklighet kan du testa olika scenarier i en säker miljö, öva olika roller, ta risker, uppleva känslor och träna beslutsfattande. Den har potential att förbättra vårdkvaliteten och öka patientsäkerheten. Unga studerande motiveras också på olika sätt av nya typer av intressanta inlärningsspel som möjliggörs av den virtuella världen. Inom hälsovården kommer olika nya teknologiska tillämpningar att ständigt öka. Till exempel används VR-teknologi vid rehabilitering och behandling av smärta. Det är därför också bra för studerande att bli bekanta med dem i ett tidigt skede under sin utbildning, eftersom personalen förväntas kunna använda den nya teknologin och ge omsorg med och genom den.

På grund av den åldrande befolkningen och att vård i hemmet prioriteras kommer antalet äldre som bor hemma öka avsevärt framöver. Detta medför att en ökande andel av vårdpersonalen arbetar i klienterns/patienternas hem. Vasa InnoCare-projektet utformar en virtuell inlärningsmiljö för hemsjukvården, där studerande övar viktiga moment, som till exempel att observera hemmets säkerhetsrisker.

Under våren har projektet skapat en demoversion av inlärningsspelet för VR-miljön, som har testats bland studerande och lärare på Novia, Vamia och Åbo Akademi. Analysen av materialet som samlats in i samband med testningen pågår och utvecklingsarbetet av VR-miljön fortsätter. Nya testningstillfällen kommer att organiserats senare på hösten med nya studerande och yrkesgrupper.

Projektet kombinerar högre och andra stadiets utbildning, forskningsbaserad utveckling och yrkesutövning både inom den offentliga och den tredje sektorn. Utvecklingsarbete sker inom det skapade nätverket i samarbete med forskare, lärare, vårdpersonal, studerande och patienter/ klienter. Projektet har finansierats av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Referenser

Maironen M, Eloranta S. 2019. Virtuaalitodellisuuden mahdollisuudet. Gerontologia 3, 108-111.

Myllymäki M. 2019. Ensihoitajaopiskelijoiden kokemuksia virtuaalitodellisuus- simulaation teknisestä ja pedagogisesta käytettävyydestä. Pro gradu –tutkielma, Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos.

Saxena N, Kyaw B, Vseteckova J, Dev P, Paul P, Lim K, Kononowicz A, Masiello I, Car L, Nikolaou C, Zary N & Car J. 2016. Virtual reality environments for health professional education. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2016(2).

Teikari J. 2019. Turvallisuuskasvatusta pelaamalla. Kohti tuloksellisempaa turvallisuusviestintää

-hankkeen osajulkaisu 2/2019. Pelastusopiston julkaisu D-sarja: Muut 4/2019

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (SÖFUK)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Marina Vikberg-Grönlund
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg