Yrkesakademin i Österbotten Logo

Ledarskapsforum och e-Ledarskapsforum, hösten 2020!

TEXT: Johnny Forsman, Utbildare, Ledarskapsforum, EduYA

Ledarskapsforum är en arena för den som vill utvecklas som ledare. Vi har hållit fysiska tillfällen under 10 års tid i Österbotten. Nytt för i år är e-Ledarskapsforum som består av kortare webinarier. I och med webinarierna välkomnar vi deltagare från hela Svensk-Finland!

Vill tipsa om två webinarier som är på kommande på Ledarskapsforum i september månad. Både webinarierna har att göra med grunden i ledarskap - att leda sig själv!

16.09 & 30.9 kl. 9-11
Självledarskap - vägar till ett hållbart digitalt arbetssätt – Petra Brask, Webinarium

22.9, 20.10 & 17.11 kl. 9–10
Må bra och prestera bättre genom mental träning – Stig Wiklund, Webinarium

Det första webinariet handlar om Självledarskap, hur du tar kontroll över din tid, hur du hanterar informationsflödet, hur du leder dig själv och får en balans mellan arbete, fritid och sömn.

Det andra webinariet handlar om eget välmående och hur du kan träna och utveckla din självkännedom och självmedkänsla, ditt självförtroende, dina tankemönster och förmåga till självreflektion i vardagen.

Programmet för Ledarskapsforum fortsätter sedan med följande dagar i höst:

07.10 kl. 9-15
Allt kommunicerar – vad kommunicerar du som ledare? - Anna Ricknell, Närpes

28.10 kl. 9-15
Ledarskap för Systematisk Förbättring – Bengt Savén, Vasa

18.11 & 2.12 kl. 9-11
E-ledarskap - att engagera och leda virtuella team - Antoni Lacinai, Webinarium

10.12 kl. 9-15
Bli världsbäst som ledare med mental träning! - Stig Wiklund, Mirka, Jeppo

Vi har möjlighet att ordna alla dagar som webinarier ifall Corona-situationen så kräver.

Hoppas du tycker programmet verkar intressant och att vi syns på någon av Ledarskapsforums dagar.

Mer information och anmälan till Ledarskapsforum på www.eduya.fi/ledarskapsforum

Välkommen med!

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (SÖFUK)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Marina Vikberg-Grönlund
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg