Yrkesakademin i Österbotten Logo

Söfuk höll planteringsceremoni vid Korsholms Vallar

TEXT: Maria Nystrand, Informatör, Söfuk

Den 25.5 kl 13:00 höll Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (Söfuk) en småskalig ceremoni i samband med planteringen av 9 st. pichtagranar vid monumentet på Korsholms vallar. Vi vill på det här sättet uppmärksamma vallarna o deras betydelse i vår historia.

I oktober 2019 fällde höststormen en av de tre pichtagranarna uppe på vallarna. Trädet föll delvis över monumentet, men lyckligtvis klarade sig själva granitkorset utan synliga skador. Landskapsarkeolog Pentti Risla rådfrågades och man kom fram till att det är säkrast att ta ner de kvarvarande 2 granarna också. Då föddes också idén om att återställa omgivningen runt monumentet som det varit, dvs med 9 granar planterade i en halvcirkel bakom monumentet uppe på vallarna. I planteringsceremonin 25.5 deltog riksdagsledamot och Söfuks styrelseordförande Anders Norrback, undervisningsråd och tidigare styrelseordförande Alice Lillas, landskapsarkeolog Pentti Risla, tf. kyrkoherde Rune Lindblom, Yrkesakademins rektor Boris Ståhl och Söfuks direktör Ulrica Karp.

davGranitkorset högst uppe på vallarna avtäcktes den 19 juni 1894 i samband med Folkupplysningssällskapets VII sång- och musikfest som då arrangerades i Vasa. De 9 granarna planterades senare i en halvcirkel bakom monumentet för att symbolisera Korsholms slott.

Korsholms slott anlades på 1370-talet vid den dåvarande kustlinjen. Korsholms slott förlorade sin militära betydelse i början av 1500-talet då det pga av landhöjningen hamnat för högt upp på fastlandet och långt från kusten. Österbottens administrativa centrum låg fortsättningsvis på Korsholms vallar under olika perioder fram till senare delen av 1700-talet i form av Korsholms kungsgård, Oxenstiernska palatset och landshövdingens residens.

Vallarna är idag en del Campus Kungsgården och ägs av samkommunen Söfuk. Söfuk vårdar fornminnet med tillstånd av Museiverket.

”Vi sköter om området och värnar om det fornminne vi har förmånen att förvalta. Därför vill vi uppmärksamma vårt historiska arv då vi nu har ersatt de gamla pichta granarna som ursprungligen planterats kring minnesmärket för att symbolisera slottet som en gång stod här,” säger Ulrica Karp.

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg