KulturÖsterbottens Logo

Kuldiga i Lettland är en av samarbetsparterna. Där driver man bl.a. byggnadsklinik för traditionella hus. Foto: Vesma, Wikimedia Commons

Nya sätt att lära ut traditionell kunskap – i nytt internationellt projekt

TEXT: Johanna Björkholm, KulturÖsterbotten

Kontaktskapande för föreningsaktiva med ett särskilt intresse för levande traditioner och immateriellt kulturarv – det är i korthet vad KulturÖsterbottens nya NordPlus-projekt handlar om. Projektet, som inleds i höst, bär officiellt det tämligen långa namnet Safeguarding of Intangible Cultural Heritage through Learning. På svenska betyder det ungefär ”tryggande av immateriellt kulturarv genom inlärning”.

Projektet har byggts upp i samarbete mellan KulturÖsterbotten och Norges bygdekvinnelag – närmast en norsk variant av Marthorna – samt kommunerna Kuldiga och Jaunpils i Lettland. Norges bygdekvinnelag är experter på traditionsmat, vilket de också har ackreditering från Unesco på. Kuldiga har en byggnadsvårdsklinik för traditionella hus, medan Jaunpils driver ett aktivt utvecklingscenter som bland annat lyfter fram vävning.

Med finansiering från NordPlus kommer projektparterna nu dels att lära av varandras sätt att jobba med levande traditioner, dels skapa kontakter utövare emellan. Covid19-pandemin försvårar just nu allt internationellt utbyte, men preliminärt planeras ett besök i Österbotten i början av december. Lettland och Norge ska sedan besökas i början och slutet av sommaren 2021, om läget tillåter det. Om pandemin gör det omöjligt att genomföra planerna, kommer besöken att ersättas med digitala kontakter.

Målet för projektet är att ge föreningsaktiva chansen att bekanta sig med olika sätt att lära ut levande traditioner. För att en tradition ska kunna utövas och hållas levande krävs alltid praktisk kunskap, oavsett vad traditionen i fråga handlar om – mat, dans eller hantverk. I dag är en av de stora frågorna världen över hur man på ett bra sätt ska lära ut traditionell kunskap till yngre människor. Den frågan kommer KulturÖsterbotten och de övriga projektparterna nu tillsammans att försöka hitta svar på.

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (SÖFUK)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Marina Vikberg-Grönlund
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg