Yrkesakademin i Österbotten Logo

Innovationer, kreativitet och entreprenörskap

TEXT: Nygård Linda

Yrkesakademin i Österbotten har nyligen beviljats finansiering för ett förstudieprojekt inom vilket vi speciellt kommer att fördjupa oss i två lite olika innovationscenter och deras verksamhetsmodeller och nätverk. NIC Nykarleby Innovation Center i Österbotten och TGN The Great Northern i Skellefteå är pilotorganisationerna som vi är intresserade av nu. NIC med ett år på nacken är ett litet lokalt innovationscenter med mycket energi och framåtanda som öppnade sitt coworking space i centrala Nykarleby hösten 2019. TGN i sin tur har under några år byggt upp ett kreativt center med utrymmen för entreprenörer, företag och idéer att samlas, samsas och utvecklas och där man idag har ett bra nätverk som stöd för all utveckling.

Målet med förstudien är att byta erfarenheter, best practices och utveckla koncept för start up scener på lokalplanet genom internationellt utbyte mellan Österbotten och Skellefteå-området. Local Start Up scenes projektet ska främja entreprenörsandan, innovations- och konkurrenskraften i samarbete mellan landsbygd och stad. Skapa flexibla och lättillgängliga mötesplatser för idéer och innovationer att mötas och vidareutvecklas, och där entreprenöriellt tänk står i centrum. Vi har även som målsättning, om förutsättningar finns efter förstudien, att tillsammans med pilotorganisationerna ansöka om projektfinansiering för att vidareutveckla samarbetet och bygga vidare på nätverken kring innovationscentrens verksamhet på ett bredare och djupare plan. Förstudien pågår fram till 31.3.2021. Projektledare för projektet är Linda Nygård vid YA. 

Projektets aktiviteter och resultat kan du följa i allas våra kanaler. YA delar information om projektaktiviteter i Våga Satsa sociala medier kanaler @vagauskalla och vaga_uskalla

Projektet finansieras av:

Leader Aktion Österbotten r.f

Österbottens Handelskammare

Syskonen Hintz minnesfond

Kontaktperson: Linda Nygård, YA! Yrkesakademin i Österbotten, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., +358 50 433 2406

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (SÖFUK)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Marina Vikberg-Grönlund
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg