Yrkesakademin i Österbotten Logo

Hållbarhetsdag vid Yrkesakademin i Österbotten

TEXT: Alf-Martin Haagensen, Arbetarskydds- och säkerhetschef, Söfuk

YA arrangerar 23.09.2020 en hållbarhetsdag. Dagen riktar sig till våra studerande och vår personal, och kommer också att vara öppen för allmänheten.

YA har i många år varit miljöcertifierad enligt miljöstandarden ISO 14001. I YAs strategi ingår att en gång per år genomföra en hållbarhetsdag. Hållbarhetsdagen genomför YA tillsammans med 4H-projektet Spektrum, ett projekt vars målsättning är bland annat att etablera en hållbarhetsvecka i Österbotten; https://hallbarhetsveckan.fi/. Vår hållbarhetsdag sammanfaller med Spektrums hållbarhetsvecka, och den aktuella dagen kommer vi att ha program vid våra enheter i Närpes, Jakobstad och vid Campus Kungsgården i Gamla Vasa.

Lokala arbetsgrupper inom YA har planerat för en markering av hållbarhetsdagen vid enheterna i Närpes, Jakobstad och vid Campus Kungsgården i Gamla Vasa. Programinnehållet styrs av de utbildningsområden som finns på varje ort. Målsättningen är att visa inspirerande exempel på hållbarhet och cirkulär ekonomi genom att bjuda på föreläsningar, pop-up utställningar och försäljningar. Många av föreläsningarna kommer att streamas från Campus Kungsgården till enheterna i Närpes och i Jakobstad.

Till Campus Kungsgården (streaming till Närpes och Jakobstad) kommer Wärtsilä och Wasaline för att berätta om den nya LNG-färjan över Kvarken. Från Westenergy och Vasa elektriska föreläser man om värmelagringsprojektet på Vasklot och karbonbindningsprojekt. Vasek representeras med information om CERM - Näringslivets färdplan för cirkulär ekonomi i Österbotten. Neotide informerar om uppdraget att utveckla ett system för att underlätta spårningen av covid-19 smitta. Omställning Österbotten finns på plats, likaså Marthaförbundet. Vid enheterna ordnas utöver detta många andra intressanta föreläsningar.

I skolans utrymmen genomförs pop-up aktiviteter där lokala företag och organisationer kommer att förevisa sin verksamhet och eventuellt sälja sina produkter. YAs branscher ger exempel på hur hållbarhet och cirkulär ekonomi redan nu ingår i yrkesutbildningen.

En paneldebatt kommer också att arrangeras i Campus Kungsgården. Tema för debatten är ”Hållbarhet i Österbotten 2025”. I paneldebatten medverkar riksdagsledamot Anders Norrback, specialsakkunnig på Finlands Kommunförbund med fokus på miljöfrågor och hållbar utveckling Christina Gestrin, Vasa elektriskas VD Stefan Damlin, landskapsdirektör Kaj Suomela från Österbottens förbund och vice ordförande i Finlands Röda Kors styrelse, kaplan Ann-Mari Audas-Willman.  

Arrangörerna hoppas att covid-19 pandemin inte kommer att inverka negativt på genomförandet av hållbarhetsdagen, men förbehåller sig rätten till eventuella ändringar i programmet som följd av myndigheternas beslut. 

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg