Yrkesakademin i Österbotten Logo

Pedagogiska idéverkstäder och distansutbildning i praktiken

TEXT: Maria Nystrand, Informatör, SÖFUK

Vårvintern 2020 har varit omvälvande med omställning från normal verksamhet till distansundervisning i undantagstillstånd pga Covid-19. För att möta den nya vardagen måste YA raskt tillgängliggöra undervisning och handledning online, med hjälp av de digitala verktyg och tjänster som ingår i skolans ekosystem för lärande.  Snabbt uppstod ett behov av modeller för hur det pedagogiska arbetet kunde organiseras online, tillgängligt på distans.  

För att skapa ett forum för lärare och handledande personal öppnades en grupp i Microsoft Teams, där all personal har möjlighet att ansluta för att dela erfarenheter och stöda varandra med tips och idéer. Gruppen har idag ca 90 deltagare. Förutom gruppen i Teams utkristalliserades snabbt ett behov av att bemöta pedagogiska och tekniska utmaningar i ett kollegialt sammanhang, med praktiskt stöd och handledning i det pedagogiska arbetet med distansundervisning. Med gemensamma krafter tog sig teamet för Utvecklings- och näringslivstjänster an de pedagogiska idéverkstäderna, där en öppen försökskultur har resulterat i återkommande träffar online som ger personalen möjlighet att träffas, fråga varandra och hitta nya vägar att förbättra distansundervisningen.

Svängrum-e har bett lärarna inom hår- och skönhetsbranschen att berätta om omställningen från närundervisning till distansundervisning ”över en natt”.

”Jag har lärt mig otroligt mycket via idéverkstaden där vi lärare får handledning och kan ställa frågor kring Teams och distansundervisningen,” säger Chatrine Antell.

”Första dagarna så ringde vi på telefon och pratade alla i samma samtal tills vi insåg att vi har ju en otrolig möjlighet i Teams. Efter det så har vi lärt oss massor om att använda videosamtal via Teams och att dela skärm och undervisa. Det som var bekant som tur var är att vi hade ju använt Teams en hel del innan så vi kände till detta med att dela material och att studerande skickar in uppgifter via Teams, och tekniken har ändå fungerat relativt bra tycker jag så det har ju varit A och O,” fortsätter Chatrine.

Ann-Charlotte Cederlöf håller med: ”Vi har alla blivit duktiga nu på att jobba i Teams och det är roligt att se varandra när vi träffas.”

Carola West berättar hur undervisningen går till i praktiken: ”Jag håller på med en ”hands on” examensdel som heter Barberartjänster. Vi är i år med, som pilotskola, i ett projekt där vi testar ett världsomfattande online learning-system som heter ”PivotPointLAB”. Vi kom med i det här ganska sent på hösten när vi i princip redan hade planerat vårens undervisning, men det har ju varit väldigt användbart nu i den här situationen. Det finns nämligen en hel del workshops, alltså videon, som studerande kan se på i egen takt och sedan utföra den uppgift de fått att göra, tex. klippning, styling eller färgning.”

”I praktiken har jag har alltså gett studerande i uppgift att tex klippa enligt ”105B 10” och styla enligt ”107B 10” i systemet, och när de hade gjort uppgiften så fotograferar de sina arbeten från olika vinklar och skickar in fotona via whatsapp åt mig. När alla studerande sedan har lämnat in sina foton så ringer jag upp dem (enligt tidigare överenskommet datum och klockslag) via whatsapp video och påbörjar utvärderingssamtalet där vi tillsammans ser på de inskickade fotona och diskuterar. I början var det mest jag som gav feedback men efterhand blev studerandes egen analys av sitt arbete bättre och bättre, och de kunde själva analysera vad de var nöjda med och vad de kunde utveckla mera eller träna mera på.” fortsätter Carola.

Ann-Charlotte undervisar mest via Teams: ”Jag har färgningstjänster nu som distansundervisning. Jag samlar gruppen till videosamtal och har teori undervisning varvat med praktiska färgvideor. Sedan går man igenom uppgiften som studerande ska jobba på. Jag varvar också med en praktisk uppgift på docka eller en teoretisk uppgift. Sedan bestämmer vi ny träff endera med alla eller i mindre grupper eller enskilt för att gå igenom uppgiften.”

Alla lärarna säger att studerandes feed-back har varit mestadels positiv, de tycker att det fungerar bra med distansstudierna och att de har passligt med uppgifter. Men de saknar skolan och den sociala kontakten. Och det gör lärarna själva också, de saknar sina studerande!

”Vi hade träff med våra avgående studerande via Teams och gratulerade dem alla samt frågade vad de gör och ska göra i framtiden. De flesta var nog mycket ledsna över att inte få ha en ordentlig dimission och avslutningsfest,” berättar Chatrine.

”Det har varit en omvälvande tid men jag tror att när man senare ser tillbaka på den här tiden så skulle vi inte vilja ha det ogjort för det har lärt oss så mycket,” fortsätter hon, och Ann-Charlotte håller med: ”Mycket av det vi gör nu kommer jag att fortsätta med, man ser allt med nya ögon.”

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg