KulturÖsterbottens Logo

Båtbygge i Bosund år 1931. Under hösten kommer en ny skötbåt att byggas i klinkteknik i samma by, så att byggprocessen kan dokumenteras. Foto: Valter W. Forsblom,
Båtbygge i Bosund år 1931. Under hösten kommer en ny skötbåt att byggas i klinkteknik i samma by, så att byggprocessen kan dokumenteras. Foto: Valter W. Forsblom, SLS arkiv (SLS 406a:47) CC 4.0

Gamla båtbyggartraditioner skjuter fart i ny projektsatsning vid KulturÖsterbotten

TEXT: Johanna Björkholm, KulturÖsterbotten

klinkbat 02

Jan-Erik Nyfelt, båtbyggarmästare, poserar i båtverkstaden vid Bosund båt-, fiske- och jaktmuseum. Nyfelt kommer att leda båtbygget, som enligt planerna ska inledas till hösten. Foto: Joel Svenlin


 

Vet du vad en klinkbåt är för något? Har du någonsin sett en klinkbyggd båt?

Klinkmetoden är den traditionella metoden för att bygga träbåtar. Den går ut på att man lägger borden, det vill säga båtbrädorna, så att brädkanten hamnar ett stycke utanpå brädet intill. En klinkbåt är med andra ord en helt vanligt allmoge- eller träbåt, sådana som det finns mängder av i Österbotten.

Just nu är traditionerna kring de klinkbyggda båtarna högaktuella, eftersom de nordiska länderna gemensamt har nominerat dem till Unescos representativa lista för immateriellt kulturarv. Listan brukar beskrivas som en motsvarighet till världsarvslistan, fast för immateriellt kulturarv, det vill säga levande traditioner.

Klinkbåtar är en närmast självklar del av den österbottniska kulturen, så till den grad att vi ofta glömmer bort båtarnas betydelse och då inte heller lyfter fram båtbyggartraditionerna på det sätt de förtjänar. KulturÖsterbotten fick chansen att kommentera utkastet till den mycket omfattande ansökningstexten till Unesco, och i det skedet fanns det inte en enda intressent från Österbotten med i den långa listan på organisationer och individer som engagerar sig i klinkbåtstraditioner.

”Det här avspeglar förstås inte verkligheten, men det säger en del om allmogebåtarnas status i vår region”, berättar Johanna Björkholm, projektledare vid KulturÖsterbotten.

För att råda bot på denna brist inleder KulturÖsterbotten nu ett nytt projekt som sätter fokus på träbåtstraditionerna i Österbotten. Initiativet kom från Bosund båt-, fiske och jaktmuseum. Museet vill bygga en traditionell skötbåt under ledning av en kunnig mästare, som samtidigt instruerar yngre intresserade. Processen dokumenteras på film, så att andra kan se de olika arbetsmomenten och följa med arbetets gång. Dessutom kommer en kortare ”reklamfilm” att göras. Filmen kan sedan visas vid evenemang, av museer och av andra aktörer. Resultatet ska bli en liten utställning, som tillsammans med den nybyggda skötbåten kan turnera i regionen.

De traditionella träbåtarna har alltjämt en stark ställning i Österbotten.

”Tänk bara på populära storevenemang såsom Postrodden, Oravaisregattan, Monäsrodden och Smuggelroddin! Det är ju båtarna som gör dem! Det finns också flera lokalmuseer med fina båtsamlingar längs kusten. Ändå får just klinkbåtarna och det traditionella sättet att bygga träbåtar inte särskilt mycket uppmärksamhet”, konstaterar Björkholm.

Här kommer KulturÖsterbotten nu alltså att göra en insats. Först ska resurspersonerna kring klinkbåtstraditionerna i Österbotten kartläggas. Medborgar- och vuxeninstituten ordnar då och då kurser i traditionellt båtbygge.

”KulturÖsterbotten kommer också att kontakta evenemangsarrangörer och organisationer för att diskutera intresset av att tydligare lyfta fram de traditionella träbåtarna och alla de traditioner som hör samman med dem”, berättar Björkholm.

KulturÖsterbotten kommer alltså på sätt och vis att arbeta för att Österbotten ska komma med i den samnordiska nomineringen av klinkbåtstraditioner till Unesco. Och bara det att vara med i en samnordisk nominering är stort:

”Det här är första gången som alla nordiska länder och självstyrande områden gemensamt har nominerat ett kulturuttryck till Unesco”, berättar Björkholm.

Nu kommer de internationella kvarnarna att mala. I december 2021 avgörs sedan huruvida klinkbåtstraditionerna tas med på Unescos lista eller inte. Om det går vägen och beslutet blir positivt, kommer det att leda till stor uppmärksamhet för klinkbåtstraditionerna, förutspår Björkholm.

Känner du till någon resursperson eller aktör som borde vara med i vår kartläggning och i våra nätverk? Tipsa oss eller be dem kontakta KulturÖsterbotten / Johanna Björkholm: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.! Välkomna med!


FAKTA:

En klinkbåt är en nordisk båtmodell med gamla anor. De äldsta arkeologiska fynden av klinkbyggda båtar i Norden är tvåtusen år gamla. Utseendet varierar stort, men trots det byggs klinkbåtarna fortfarande i stort sett med samma metod i hela Norden.

Forbundet Kysten, en norsk organisation som administrerat nomineringsprocessen till Unesco, uttrycker saken så här: Klinkbåtstraditionen är en helt central del av vår kustkultur och vårt kulturarv, och detta är första gången Unesco mottar en nominering från ett samlat Norden – det finns stora förväntningar på Unescos behandling av nomineringen.

Klinkbåtsprojektet vid KulturÖsterbotten genomförs med är finansiering från Museiverket och Svenska kulturfonden.

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg