KulturÖsterbottens Logo

Tack från den tidigare kulturchefen – den nya kulturchefen säger hej!

TEXT: Ann-Maj Björkell-Holm, Åsa Blomstedt. Omslagsvideo: Kim Blåfield.

Ann-Maj Björkell-Holm:

Det är dags för mig att avsluta mina år som kulturchef inom SÖFUK och ledare för KulturÖsterbotten. Det har varit en innehållsrik tid, då verksamheten på KulturÖsterbotten har varit mycket varierande.

Jag anställdes som kulturchef hösten 2015 och kom till enheten KulturÖsterbotten, som då faktiskt var rätt okänd för mig.

Under mina år som kulturchef har jag aktivt jobbat för att bredda verksamheten och också för att ge den en större synlighet gentemot målgruppen. Det är fortfarande en stor utmaning att synliggöra en verksamhet som är förhållandevis liten och så väldigt spretig. Den reguljära verksamheten vid KulturÖsterbotten omfattar vitt skilda former, såsom Luckan i Karleby och Luckan i Sydösterbotten, en digital evenemangskalender, ett internationellt gästkonstnärsresidens, understöd för regionala kulturprojekt, en konstsamling, en databas över österbottniska författare mm. Därtill har KulturÖsterbotten projektverksamhet som varierar från år till år. Nu är det satsningar på digitalisering, österbottnisk medeltidshistoria, immateriellt kulturarv och en barnbok om Karleby som är aktuella, men om några år är det antagligen något helt annat som sysselsätter personalen.

Det kan vara en paradox att ju mer verksamheten utvecklas (ju spretigare den blir), desto svårare är det att ge KulturÖsterbotten en synlighet. Sannolikt är det så att KulturÖsterbotten når ut till allt fler i målgruppen, som främst består av olika samarbetsparter, men att de olika aktörerna som involveras i någon enskild del av verksamheten inte känner till bredden i KulturÖsterbottens hela verksamhet. Därför kanske vi inte ska se det faktum att KulturÖsterbotten trots sin breda verksamhet inte är så känd för allmänheten som ett problem. KulturÖsterbotten verkar för att stöda kulturen i Svenska Österbotten – och det viktiga är då inte att vi som bakomliggande aktör får synlighet utan att samarbetsparterna och aktiviteterna vi stöder får synlighet.

Med dessa reflektioner vill jag tacka kollegor och samarbetsparter för att jag har fått vara med och utveckla KulturÖsterbotten enligt den mission vi har fastställt – att sammanföra, stöda och synliggöra kulturen – på svenska i hela Österbotten. Jag önskar den nya kulturchefen Åsa Blomstedt all lycka i sin nya och viktiga uppgift!

Åsa på jobbet

Åsa Blomstedt:

Jag är alltså Åsa Blomstedt, ny kulturchef sedan medlet av april. Det är ingen enkel uppgift att stiga in i. KulturÖsterbottens synnerligen vidsträckta och mångsidiga verksamhet ger stora möjligheter men även utmaningar, speciellt i synligheten. Många känner till enskilda saker inom KulturÖsterbottens verksamhet, t.ex. ett projekt, en aktivitet eller ett evenemang. Men många gånger lyckas vi inte koppla ihop dessa enskilda händelser med just KulturÖsterbotten.

Om någon någonsin undrat om och varför kultur är viktigt, tror jag de flesta insett det nu, när vi under våren 2020 levt med undantagstillstånd, förbud att ordna större tillställningar och evenemang samt krav på social distansering. Vi längtar efter att umgås i olika form och många hittar tröst i natur- och kulturupplevelser.

Jag tar ödmjukt emot jobbet och tar lyra på bollarna som är kastade högt upp i luften. Min målsättning är att fortsätta det viktiga arbete Ann-Maj inlett, förvalta och utveckla vidare tillsammans med det kreativa team som KulturÖsterbotten består av. Jag hoppas vi ses snart i kulturens tecken!

Till sist: Som ni kanske märker så har KulturÖsterbotten en ny logo. Spontant kom jag att tänka på välmående, natur och grönska, när jag såg den nya logon. Naturen ger välmående precis som kulturen. Speciellt nu, under denna exceptionella tid vi lever i, har vi märkt att natur och kultur ger kraft och orka vidare med vardagen. 

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg