Yrkesakademin i Österbotten Logo

Allt du velat veta om ekologisk produktion, men inte frågat!

TEXT: Projektledare Ann-Sofi Ljungqvist, Projektkoordinator Micaela Ström, Projektkoordinator Thomas Snellman

Begreppen inom matbranschen är många; närproducerat, lokalproducerat, ekoproducerat, miljövänligt producerat, etiskt producerat mm. Undertecknade, som representanter för den finlandssvenska ekobranschen, vill här utreda vad begreppet ekologisk produktion innebär i praktiken.

Inforgraafi luomu geneerinen ruotsi

Ekologisk produktion

Ekologisk produktion är en lagstadgad och certifierad produktion, vilket medför att den ekologiska produktionen och produktionsmetoderna årligen övervakas. I Finland sker övervakningen av ekologiskt livsmedel statligt via Livsmedelsverket (www.ruokavirasto.fi/sv).  Ur lagstiftarens och övervakarens synvinkel så är allt som inte är ekologiskt certifierat konventionell odling.

Den ekologiska maten ska vara producerad på ett så naturligt sätt som möjligt. Det gäller inta bara för odling utan också vid förädlingen till ekolivsmedel.  Detta innebär att ekologisk mat produceras utan kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel och GMO-grödor. Målet för ekoproduktionen är också att bevara jordmånens livskraft. Ogräs förebyggs genom varierad växtföljd, odling av bottengrödor och omsorgsfull jordbearbetning. Fokus i ekologisk produktion är också på effektiv näringscirkulation, dvs att bygga upp och bibehålla markens humus och att vårda den biologiska mångfalden. 

Ett annat mål i ekologisk produktion är att beakta och bibehålla djurens välbefinnande och artspecifika beteende. De ekologiska djuren har gott om utrymme och kan röra sig fritt på de ekologiska gårdarna. Alla ekodjur vistas ute åtminstone under sommaren. Djuren äter endast ekologiskt foder. Och man strävar till att sköta sjukdomar och skador preventivt utan antibiotika och då mediciner används är karenstiden för kött, mjölk och ägg två gånger längre.

I förädling av ekoråvaror till ekoprodukter tillåts bara ett fåtal nödvändiga tillsatser, och dessa är naturliga. Till exempel syntetiska färgämnen och sötningsmedel är förbjudna i förädling av ekoprodukter.

EU lövet

Hur känner man igen ekoprodukter ?

Det mest kända ekomärket är Europalövet. Europalövet är ett obligatoriskt ekomärke på alla förpackade ekologiska livsmedel som framställts inom EU. I samband med Europalövet ska man alltid också uppge kodnumret för den myndighet som ansvarar för aktörens ekokontroll, samt uppgifter om produktionsland för de jordbruksrelaterade råvarorna som ingår i produkten. Ekohänvisningar och EU:s ekologotyp Europalövet får användas vid märkningar endast om aktören hör till övervakningssystemet

Titta in hos några finlandssvenska ekogårdar

Projekt EkoNu 3.0  har tillsammans med projekt Boden Live (www.boden.fi) gjort en videoserie  ”EkoGårdar”, https://www.ekonu.fi/videoserie-ekogardar/. I serien besöker vi ekogårdar i Svenskfinland och hör ekoproducenterna berätta om just sin ekologiska produktion och livet på gården samt varför just de valt att gå över till eko.


YA! Yrkesakademin i Österbotten är huvudgenomförare av projekt ”EkoNu 3.0 – nya steg framåt för ekobranschen i Svenskfinland”. Finansieringen kommer från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling via NTM-centralerna i Österbotten och Nyland

 

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg