Yrkeshögskolan Novia Logo

Besöket och medverkan på Load Up North-mässan 2019 var en gemensam satsning mellan Viexpo och parterna i Infra-Botnia: Yrkeshögskolan Novia och Umeå Universitet. Samlade på bilden är de som reste med från Finland (från vänster): Petra Ylitalo, Oskar Rantala, Triinu Varblane, Mats Gretland, Kristian Schrey, Kjell-Owe Ahlskog, Katrin Asplund samt Göran Burman.

Infra-Botnia ger värdefulla insikter om internationalisering

TEXT: Petra Ylitalo projektledare vid Yrkeshögskolan Novia

Infra-Botnia är ett Interreg Botnia-Atlantica projekt som arbetar för att bygga upp Kvarkenområdets små- och medelstora infra-/byggföretags beredskap för internationalisering och digitalisering. Projektet drivs av Yrkeshögskolan Novia tillsammans med Umeå Universitet och projektet pågår från januari 2018 till december 2020.

Projektet tar fram stödmaterial för de infra/byggföretag som vill digitalisera sin verksamhet eller etablera sig utomlands. Vi ordnar också utbildningar, seminarier och workshops, dels för att sprida vår forskning, men framförallt för att Kvarkenområdets infra/byggföretag ska få utbyta erfarenheter och inspireras till att inleda samarbete med varandra. I projektet har vi märkt att dessa möten mellan olika aktörer, branschföretag och branschorganisationer i både Finland och Sverige, är mycket värdefullt.

Mötet mellan Team Finland och forskning

Ett samarbete inom Infra-Botnia som varit mycket värdefullt är det med Viexpo, en självständig internationaliseringsenhet för NTM-centralen i Österbotten och del av Team Finland-nätverket. Team Finland-nätverket är en samling organisationer som ger internationaliseringsstöd till företag, i Viexpos fall till små och medelstora företag inom många olika branscher. Infra-Botnia samarbetar också med Yrkeshögskolan Novias institution för företagsekonomi och drar nytta av deras expertis inom internationaliseringsforskning. Det har varit mycket lärorikt att kombinera internationaliseringsforskning och konkret internationaliseringsstöd till företagen i samma projekt. Allt det som händer inom Team Finland-nätverket är mycket intressant att forska kring och nätverket kan också de dra nytta av att högskolorna på djupet undersöker effekterna av olika internationaliseringsfrämjande aktiviteter.

Ta del av projektets stödmaterial

Vi planerade en fullspäckad vår av nätverksevenemang för infra/byggföretag, men på grund av det rådande läget, var vi tvungna att ändra på våra planer. Följ oss på www.infra-botnia.eu och håll utkik efter digitaliseringsworkshops, exportfrämjande resor med mera. Det blir av i höst istället!

Fram till dessa finns det mycket att läsa på vår webbsida och vi jobbar hela tiden vidare med stödmaterialet: För er som är intresserade av att veta mer om hur ett byggföretags digitaliseringsprocess kan gå till så finns den första fallstudien i Infra-Botnias rapportserie att ladda ner på projektets webbsida. För de infra/byggföretag som vill etablera sig eller ta sig an uppdrag utomlands finns redan en samling handböcker på vår webbsida. Handböckerna går igenom de formella krav som ställs inom branschen i Sverige, Finland och Norge. Mer material är på kommande i vår om kultur- och marknadsanalyser och internationaliseringsstrategier för enskilda företag. Infra-Botnia ska också ge ut en publikation om internationalisering för grupper av företag, där exportringar och mer moderna varianter av gruppsatsningar förklaras. Vi ska även hjälpa målgruppsföretagen att starta ett sådant samarbete sinsemellan innan projektet når sitt slut.    

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg