Yrkesakademin i Österbotten Logo

Tillsammans är vi starka - kontinuerligt lärande

TEXT: Henna Hyytiä | Utbildningschef, kontinuerligt lärande Vasa Universitet

Det är ingen klyscha att tillsammans är vi starka och genom samarbete får vi genomslagskraft.
Det vet flera utbildningsanordnare i Vasatrakten som har slagit sig samman för att förbättra sina utbildningstjänster bland annat inom välfärdsteknologin.

YA, Vamia, Novia, VAMK, Åbo Akademi och Vasa universitet har bildat ett nätverk för att främja kontinuerligt lärande. Nätverket JoNet är utomordentligt i det hänseendet att det har varken ett tidsbegränsat projekt eller externt finansiellt stöd bakom sig. Man kan säga att JoNet uppstod spontant kring ett viktigt tema: kontinuerligt lärande. Därifrån kommer också namnet JoNet  (jatkuvan oppimisen network).

Kontinuerligt lärande svarar på behovet att utveckla och förnya kunnandet under olika skeden av livet och arbetslivet. Då fokuserar lärandet på kompetensutveckling som svarar på de behov som förändringarna i arbetslivet ger upphov till och som stöder meningsfulla arbetskarriärer. Möjlighet till att uppdatera sin egen kompetens under hela livet är den bästa försäkringen mot arbetslöshet.

Det är inte bara personer i arbetsför ålder som har nytta av kontinuerligt lärande. Det är hela Vasatrakten som vinner eftersom företagens konkurrenskraft och produktivitet ökar när utbildningsnivån höjs. Även statsfinanserna är bättre i balans om vi lyckas med en god sysselsättningsutveckling, som svarar på förändringarna i arbetslivet och kompetensbehoven.

Det är här som JoNet kommer in i bilden. JoNet har redan stärkt samarbetet mellan läroanstalterna på andra stadiet och högskolorna. Tillsammans kan utbildningsanordnarna organisera kompletterande utbildningar och specialiseringsutbildningar för personer i arbetslivet. Utbildningarna ska bilda helheter som är skräddarsydda, kompetensbaserade och kundorienterade. Helheterna byggs på undersökningar om arbetslivet och svarar mot arbetslivets behov och ekonomiska incitament.

JoNet strävar efter ett skapa ett mångsidigt utbud där utbildningen inte nödvändigtvis leder till examen och som lämpar sig bättre för vuxnas behov. Det är viktigt att människor kan söka sig till det slags utbildningar de behöver för att utveckla specifik kompetens, och då är det oftast olika studiemoduler eller studiepaket och korta utbildningar som gäller. JoNet ska skapa ett nytt utbildningsutbud så att människor vid sidan av arbetet eller i arbetet har möjlighet att utveckla sin kompetens kring ett visst tema, oavsett utbildningsbakgrund eller olika skolformer. Det förutsätter nya verksamhetsmodeller så att utbildningsystemet blir flexibelt.

Det första exemplet som JoNet lanserar i år är inom välfärdsteknologin. JoNet håller på att utveckla flera studiepaket för personer i olika arbetsuppgifter inom social- och hälsovårdsbranschen eller för företag som installerar välfärdsteknologiska anordningar. Det finns studiepaket där montörer lär sig att tillämpa sitt tekniska kunnande i en vårdmiljö, och för dom som arbetar inom vården erbjuds studiepaket där man lär sig utnyttja välfärdsteknologin ur kundens synvinkel (främjandet av funktionsförmåga eller stöd i vardagen). För ledningen och för sakkunniga inom förvaltningen utvecklas studiepaket där man fördjupar sig i digitaliseringen inom social- och hälsovård, utvecklandet av verksamheten, förändringar inom arbetslivet, välbefinnande och hur välfärdsteknologin kan utnyttjas som verktyg i sammanhanget.

Studiepaketen består av examensdelar på YA eller Vamia, beroende på språket, och av studieavsnitt på Novia, VAMK, Åbo Akademi eller Vasa Universitet. Alla intresserade är välkomna på kurserna, oavsett sin utbildningsbakgrund. Kostnaderna försöker man hålla minimala, så att så många som möjligt kan delta i utbildningen om de behöver dessa kompetenser på sina jobb eller vill främja sin arbetskarriär. Mera information om utbildningar kommer senare den här sommaren. Följ gärna utbildningsanordnarnas webbsidor och sociala medie-kanaler, eller ta kontakt om du vill veta mera!

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg