Yrkeshögskolan Novia Logo

Projektet på båtmässan Allt för sjön i Stockholm.
Projektet på båtmässan Allt för sjön i Stockholm.

En projektledares reflektioner

TEXT: Rasmus Karlsson, projektledare för Smart Marina.

Rasmus Karlsson, projektledare vid Yrkeshögskolan Novia, reflekterar över projektet Smart Marinas genomslagskraft.

Som projektledare för ett stort, offentligt finansierat utvecklingsprojekt brottas jag kontinuerligt med frågan om den verksamhet vi bedriver inom projektet är effektiv användning av skattemedel. Då är det skönt med positiv feedback från medborgare som gynnas av projektet.

I projektet Smart Marina har vi jobbat med att förbättra förutsättningarna för företagare i skärgården att driva gästhamnsverksamhet och samtidigt höja servicenivån i hamnarna och erbjuda en tryggare miljö för besökarna. I projektet deltar 34 gästhamnar i centrala Östersjöområdet. Målgruppen för projektet hittas i hög koncentration på båtmässorna i Helsingfors och Stockholm, där vi ställt ut tillsammans med Central Baltic-projektet Seastop som har liknande målsättningar som vi.

Ett centralt krav på projekt, av den typen vi bedriver, är att sprida projektresultaten till den breda allmänheten. EU som är huvudfinansiär är noga med att det ska synas att någonting är på gång. Därför är det bra att besöka mässor där vi kan informera båtägare och andra hamnbesökare, om de investeringar vi gjort i gästhamnar i centrala Östersjön. Reaktionerna har varit mycket positiva! Jag har också kunnat konstatera att vi tidigare inte riktigt nått så många i målgruppen som jag hade föreställt mig, då många mässbesökare inte hört om projekten tidigare. Det blir tydligt att det är viktigt att möta målgruppen face-to-face och inte bara förlita sig på information via nätet.

Trots stundvisa tvivel, och meningsskiljaktigheter som naturligtvis uppstår om vad som bör prioriteras, är jag övertygad om att projektet redan nu har gett verklig nytta för en stor mängd människor. Vi ger förutsättningar för företagare i skärgården att bedriva och utveckla en verksamhet som med tiden blivit allt viktigare där. Vi ger förutsättningarna, men företagarna behöver fortfarande sköta sin verksamhet bra för att den ska fungera och vara populär.

Projektet tar slut i januari 2021, och under våren fokuserar vi på att få de sista större investeringarna genomförda för att sedan gå in för finslipning. Genom vårt deltagande i båtmässan hoppas jag ha uppmuntrat till liknande initiativ i framtiden. Många har talat med mig om var det finns behov av förbättring, medan andra redan har långt gångna planer på att driva igång något liknande och undrar över finansieringen. Gällande finansieringen ligger det förstås i händerna på finansiärerna. Men finansiärerna vill också få information från gräsrotsnivån om vad som behöver finansiering. Jag uppmuntrar folk med intresse för regionutveckling att framföra synpunkter till de finansiärer och program som är verksamma i den region de bor, och på den vägen påverka dem som fattar beslut om saken.

Just nu planeras mycket gällande EU-fondernas finansieringsperiod 2021–2027. Jag hoppas att Smart Marina kan stå som exempel på ett lyckat projekt som man kan hänvisa till då man gör detta!

Fotnot: Mera om projektet finns på www.smartmarina.eu

 

 

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg