Digitalisering – kultur för allt fler!

Det digitala skärgårdsmuseet Skären blir till genom ett samarbete mellan KulturÖsterbotten, ReThink New Media Solutions, Kvarkens båtmuseum, Granösunds fiskeläge och Bosund båt-, fiske- och jaktmuseum – en bra blandning av expertis och erfarenheter! (Foto: Eva-Marie Backnäs, KulturÖsterbotten)
Det digitala skärgårdsmuseet Skären blir till genom ett samarbete mellan KulturÖsterbotten, ReThink New Media Solutions, Kvarkens båtmuseum, Granösunds fiskeläge och Bosund båt-, fiske- och jaktmuseum – en bra blandning av expertis och erfarenheter! (Foto: Eva-Marie Backnäs, KulturÖsterbotten)

– KulturÖsterbotten jobbar med kunden i fokus, och därför handlar digitalisering för oss främst om att göra kulturen tillgänglig för flera. Det säger kulturchef Ann-Maj Björkell-Holm om KulturÖsterbottens satsningar inom den digitala kulturen.

”Vi är del i den digitala utvecklingen”, står det i en av punkterna i SÖFUK:s strategi och mål. KulturÖsterbotten arbetar starkt med det målet för ögonen och söker kontinuerligt digitala aktiviteter och processer i en stor del av sin verksamhet.

Digitalisering och virtualisering är återkommande begrepp i många sammanhang, också inom kultursektorn. I och med de möjligheter som den nya tekniken erbjuder förändras sätten att producera och förmedla kultur. Också människors sätt att ta del av kulturupplevelser påverkas starkt av digitaliseringen.

Undervisnings- och kulturministeriet definierar digitalt kulturarbete så här: ”Verksamhet där kulturaktörer är i växelverkan med sin publik och sina kunder och besökare med hjälp av digitala verktyg, innehåll och tjänster, samt annan verksamhet som gör det möjligt för publiken att digitalt delta i kulturinstitutionernas verksamhet.” (Undervisnings- och kulturministeriets utredningsprojekt ”Digitaliseringen inom kulturarbetares publikarbete”: verksamhet och resultat, 2018)

Med kunden i fokus – upplevelser för allt fler

KulturÖsterbotten jobbar med kunden i fokus, och digitalisering handlar därför vid KulturÖsterbotten främst om att göra kulturen tillgänglig för flera.

– Digitaliseringen kan effektivt ta bort olika hinder för att delta i kulturaktiviteter, säger kulturchef Ann-Maj Björkell-Holm. Det kan vara tidsmässiga hinder, rent fysiska hinder, geografiska avstånd, ekonomiska begränsningar eller språkliga hinder.

Det gäller dels att hitta nya lösningar för hur olika kulturaktörer förmedlar kultur, dels att förändra synen på vad som är ”rätt” sätt att uppleva kultur.

– Att se en teaterföreställning eller åhöra en konsert via en skärm hemma i soffhörnet är inte samma sak som att uppleva evenemanget live, men det är ändå en upplevelse som berör mer än ingenting alls, förklarar Björkell-Holm.

Kulturarv som presenteras i filmer eller på en webbsida ger kanhända inte samma upplevelse som ett besök på ett riktigt museum, men det kan ge mångsidig information och även inspiration att ta del av kulturarv, också i den fysiska verkligheten.

– Som den regionala enhet KulturÖsterbotten är – med uppgift att ge kulturen i Österbotten synlighet och möjlighet – har vi en viktig uppgift här. Vi vill fortbilda oss själva och sprida information till andra, vi söker samarbete med experter och tar del av andras erfarenheter, vi testar nya lösningar och ser oss gärna som föregångare när det gäller att utveckla digital kulturverksamhet, berättar Björkell-Holm.

Föreläsning om digital kultur – digitalt på webben

För den som vill veta mer om digital kulturverksamhet rekommenderas en film som finns på materialbanken på KulturÖsterbottens hemsida, under rubriken Digitalisering & kultur. Det är en föreläsning om digitalisering av kulturverksamhet med forskaren Linda Mannila, som också driver företaget Digismart. Föreläsningen ger en fin översikt av vad digitalisering inom kultursektorn innebär och också konkreta och inspirerande exempel: www.kulturosterbotten.fi/index.php/om-kulturoesterbotten/materialbank/digitalisering-kultur


Text: Ann-Maj Björkell-Holm, KulturÖsterbotten

Digitaliseringssatsningar vid KulturÖsterbotten just nu:

■ utveckling av ett digitalt museum – Skären – där besökarna via nätet kan ta del av omfattande information om livet i skärgården omkring år 1900 i Österbotten: www.kulturosterbotten.fi/vara-projekt/museilotsen-skaergardsmuseer-i-samarbete

■ fem animerade filmer om österbottnisk medeltid, fritt tillgängliga på Youtube på svenska, finska och engelska: www.youtube.com/channel/UCLuQNxKv0_I_nao6N3twO8g

■ ekonomiskt och kunskapsmässigt stöd till de österbottniska kommuner som vill genomföra egna utvecklingsprojekt med digitala lösningar inom kulturverksamheten: www.kulturosterbotten.fi/vara-projekt/digital-delaktighet

■ förmedling av en streamad teaterföreställning om åsiktsfrihet, för högstadieelever på flera orter, med efterföljande paneldiskussion med sakkunniga

■ planering av projektverksamhet som använder VR (virtuell verklighet) eller AR (förstärkt verklighet) för att presentera Österbottens historia

■ genomförande av bokcirklar på Facebook (Fejsbokcirkeln 2020): www.facebook.com/groups/540377343224066/

■ upprätthållandet av den nätbaserade evenemangskalendern Det händer i Österbotten (http://events.osterbotten.fi) och utveckling av en motsvarande evenemangskalender för hela Svenskfinland

■ utveckling av en digital databank för marknadsföring av konstnärers och kulturarbetares arbeten: www.kulturforum.fi

■ KulturÖsterbottens egen materialbank på nätet: www.kulturosterbotten.fi/om-kulturoesterbotten/material-offenlig

Skärgårdsmuseet Skären berättar historien om den fiktiva familjen Sjöberg som lever i den österbottniska skärgården kring förra sekelskiftet. (Foto: Eva-Marie Backnäs, KulturÖsterbotten)
Ett projekt som ska presentera Österbottens historia med hjälp av VR-teknik (dvs. teknik för skapande av en virtuell verklighet) och AR-teknik (teknik för skapande av en förstärkt verklighet) planeras som bäst vid KulturÖsterbotten. (Foto: Giu Vicente on Unsplash)
SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg