Mats Trondman, professor i kultursociologi och ungdomsvetenskap föreläste på ett underhållande sätt för YA:s personal om bemötande, ungdomsidentitet och mångkultur.

Flerspråkighet – en resurs

Yrkesakademin i Österbotten är en mångkulturell organisation. Visste ni att hela 20% av våra studerande har annat modersmål än svenska eller finska? Bland våra studerade finns närmare 40 olika modersmål representerade!

Genom projektet ”Flerspråkighet – en resurs” som är finansierat av Utbildningsstyrelsen försöker vi vid Yrkesakademin i Österbotten

  • lyfta mångkultur och flerspråkighet som en resurs
  • stärka känslan av delaktighet bland alla våra studerande
  • stärka de studerandes möjligheter att uppnå sina mål
  • ge personalen ny kompetens, nya resurser och nya arbetssätt.

Projektet startade i september 2018 och pågår ännu under 2020.

Hittills har verksamheten bland annat bestått av att uppmärksamma flerspråkigheten och mångkulturen på olika sätt.

Rollups med Välkommen till YA på ett flertal olika språk finns nu vid ingången till våra enheter.
Inför år 2020 sammanställdes även en mångkulturell kalender som delades ut till all personal inom organisationen. Kalendern uppmärksammar olika kulturella, religiösa högtider och ger också lite fakta
om dessa för att vi bättre ska känna till och förstå våra studerande. 

Det har även ordnats infotillfällen för personalen om projektets verksamhet och dess användningsmöjligheter. Fortbildning på temat ”Skolframgång i det mångkulturella samhället” ordnades tillsammans med professor Mats Trondman i december 2019 för hela personalen.

Under veckan mot rasism ordnades samlingar för studerande och personal på YAs olika enheter med föreläsare kring temat rasism.

En viktig del i projektets verksamhet är att testa och erbjuda handledning på modersmålet till våra studerande. Det här är en modell som testas med utgångspunkt från den verksamhet som finns lagstadgad i Sverige. Vi har försökt hitta handledare med samma modersmål som våra studerande och med yrkeskunskap inom den bransch där våra studerande studerar. Handledarna har först fått en introduktion, och sedan har de enligt behov gett handledning till de studerande. Tex. så har studerande inom social- och hälsovårdsbranschen med modersmålet vietnamesiska, deltagit i handledning på sitt modersmål som ett extra stöd i studierna. Deras handledare har varit Thuy Le Luu som är utbildad närvårdare och sjukskötare med lång arbetserfarenhet inom vårdyrket.

Förhoppningsvis ska de resultat som projektet redovisar till Utbildningsstyrelsen kunna ha en betydelse inför hur man i framtiden planerar och förverkligar yrkesutbildning för personer med annat modersmål.

Ännu återstår en tid av projektet och vi satsar nu på att skapa stödmaterial för YA:s personal  samt erbjuda fortbildning till personalen med temat språkmedveten undervisning.

Projektet har en egen facebooksida som heter ”Flerspråkighet – en resurs” där ni kan följa med projektets verksamhet samt ta del av de tips, material och metoder som vi sprider.

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg