Yrkesakademin i Österbotten Logo

Intresserad skogsägare – men utan intresse för att idka skogsbruk?


Familjeskogsbruk – vad är det?

I Skandinavien är termen ”familjeskogsbruk” ett allmänt begrepp. Termen kommer sig av att merparten av skogsmarken ägs av privatpersoner och familjer. Skogen går ofta vidare från generation till generation inom familjen. En skog som funnits i en familjs ägo i generationer betyder mycket mera än bara träd och virke, den representerar också traditioner och släkthistoria.

En välskött skog

Det finns stora och små skogsägare, kvinnor och män, unga, medelålders och pensionärer samt skogsägare såväl på landsbygden som i städerna. Alla dessa kategorier av skogsfastighetsägare har också olika uppfattningar om vad de vill göra i sina skogar och hur dessa ska skötas. Nio av tio skogsägare brukar hävda att de vill ha en välskött skog men frågar man vad som menas med välskött, får man lätt nio olika svar.

Begreppet ”välskött skog” har många olika dimensioner, det varierar från person till person. Skogsägare med fokus på hög och värdefull virkesproduktion uppskattar röjda plantskogar och skogar som är gallrade för att ge så hög virkesavkastning som möjligt. För skogsägare med naturvård i fokus kan välskött innebära en skog med varierande ålder, hög andel död ved, varierad trädslagsfördelning eller helt enkelt en estetiskt tilltalande skog. 

Vilken typ av skogsägare är du?

Gemensamt för alla skogsägare och deras skogar är ändå förvaltning av egendom. Skogen i sig behöver inte skötsel. Den klarar sig utan människans insatser. En skog frågar inte efter plantering, röjning, avverkning, virkesförsäljning m.m. Människan (skogsägaren) däremot, kan ha hobbyn eller intressen i en eller annan riktning.

För den friluftsintresserade kan skogen vara ett ställe för naturupplevelser, en inspirations- och energikälla för vardagen eller rent av för att bygga på sitt Instagram-konto med naturbilder.

Jägaren å sin sida ser viltstigar, möjliga utfordringsplatser, bra harpass, var viltvårdsmässiga åtgärder kunde vidtas eller förbättras, var slicksten för hjortdjur kunde placeras osv.

Svamp- och bärplockaren, naturvårdaren, skogsbrukaren, savtapparen och klimathjälten har alla sina egna agendor och prioriteringar. Olika former av skogsbruk – men den som avgör inriktningen är markägaren. 

Ordet ”skog” upplevs vanligen som något positivt medan begreppet skogsbruk ofta associeras med mera negativt laddade ord såsom avverkning och exploatering. Du kanske anser dig vara intresserad av skog och natur utan att för den skull vara intresserad av att bedriva skogsbruk.

Om en skogsägare hämtar ved, plockar bär och svamp, idkar friluftsliv eller hämtar sin julgran i den egna skogen innebär detta en form av skogsbruk.

Om en skogsägare genom att vistas i sin skog upplever att skogen är viktig som traditionsbärare eller kan känna släktskap och samhörighet med tidigare generationer, är detta en värdefull form av skogsbruk.

Vad ger ordet skogsbruk dig för associationer?

Det går utmärkt att kombinera ekonomisk lönsamhet med viltvård och ekologisk hållbarhet samtidigt som du gör en insats för klimatet genom ökad koldioxidbindning. Skogen är så mycket mer än en produktionsenhet. 

En bra början för alla nya och nygamla skogsägare är att fördomsfritt bekanta sig med den egna skogen, skaffa kunskap och låta sig inspireras. Var aktiv även om du väljer att låta yrkesfolk sköta det praktiska jobbet och kom ihåg att det är din skog. 

Du avgör vilka åtgärder som sker och var tyngdpunkten finns i ditt skogsbruk.

 

EXAMENSDELAR FRÅN YRKESEXAMEN INOM SKOGSBRANSCHEN

Skötsel av ekonomiskog

Kursstart: 5.3.2020 vid Yrkesakademin i Österbotten, Kungsgårdsvägen 30A Gamla Vasa

Kursdagar: Åtta närstudiedagar i mars-juni, Individuell rådgivning i din egen skog

Kursavgift: 200 €

Virkesaffärer

Kursstart: 17.9.2020 Yrkesakademin i Österbotten, Kungsgårdsvägen 30A Gamla Vasa

Kursdagar: Närstudier i september-oktober

Kursavgift: 200 €

Värdering av skogsfastigheter

Kursstart: 29.10.2020 Yrkesakademin i Österbotten, Kungsgårdsvägen 30A Gamla Vasa

Kursdagar: Närstudier i oktober-november

Kursavgift: 200 €


 Text: Tomas Lundström, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Tfn. 050-5575 293

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg