Yrkesakademin i Österbotten Logo

Bild på Nina Dahl-Tallgren
Nina Dahl-Tallgren

Olika på lika villkor - se människan


Den nya yrkesutbildningen innehåller moment där läraren, studerande och  arbetsplatshandledare möts i samband med personliga diskussioner som gäller studerandes plan för framtiden, hur hen ska nå sitt kunnande på bästa sätt; den personliga utvecklingsplanen för kunnandet. I samband med det här mötet och kommunikationen är det lika viktigt som i det dagliga arbetet, oberoende av vilken arbetsuppgift vi har, att vi bemöter alla lika och ser människan.

Yrkesakademin i Österbotten förverkligade en fortbildningsdag i oktober 2019 med temat ”se människan”. Teaterpedagog/skådespelare Nina Dahl-Tallgren höll i denna dag och fick oss att tänka till med sitt teatraliska arbetssätt. Den här artikeln summerar en del av de tankar vi fick med oss av Nina.

Se människan

”Vi ska alla jobba utifrån att se människan” – med de här orden inleder Nina fortbildningsdagen och fortsätter ”vi skall vara tillgängliga, hålla dörren öppen för alla och vi ska ge alla ett positivt förhållningssätt. Alla som jobbar på Yrkesakademin i Österbotten är ett ansikte utåt, inte du eller jag. Vi kan påverka framtiden genom att vi jobbar med framtidens vuxna. Vi har alla makten att förmedla, sprida kunskap, lyfta studerande, men också människor i allmänhet.” 

”Jag gör, jag vill, jag kan”. Viktiga ord som för tankarna till YA:s pedagogiska program; YAg vill!, YAg kan!, YAg vågar! Dessa ord kan kopplas till följande tre ord; självkänsla, självförtroende och självbild. Att jobba med dessa och sig själv är att prata snällt med sig själv och då kan vi stå tryggt fast det blåser. 

Självkänsla

Nina talar om Growth mindset. ”Att man jobbar processen”. Vi borde alla tillåtas att göra fel. Ju fler fel vi gör desto bättre blir vi. Alla växer vi genom våra misstag. Gräv inte ner dig i olika saker, utan se möjligheterna och gör på ett annat sätt följande gång. Påminn de unga att jobba positivt med sig själva och att det aldrig är för sent att leva efter ett tänkesätt som ger dig möjligheter att växa som människa.

Nina uppmanade oss att flera gånger per dag säga/tänka något snällt om oss själva och att ta i riktigt från tårna. När vi säger något snällt om oss själva så blir vi på gott humör och det smittar av sig också på kollegorna och studerande.

En av deltagarna på fortbildningsdagen, Maria Lund, sade efter föreläsningen: ”Ninas föreläsning väckte många tankar hos mig. Tempot idag är så hårt, man är hela tiden på väg till nästa möte eller nästa uppgift, man är hela tiden lite steget efter. Vi borde bli bättre på att ibland stanna upp, lyssna och uppmuntra varandra mera. Det tar sist och slutligen inte så många minuter av en dag men ger så mycket mer.”

Självförtroende

Det är viktigt att också lära studerande att stötta varandra, att se varandra och visa det. Alla har sina individuella egenskaper, förmågor och behov. Visa uppskattning åt varandra, berätta vad som gjort att vi blev glada och tacka för eventuella komplimanger. 

Självbild

”Självbild handlar om hur du uppfattas, hur andra uppfattar dig.” Nina reflekterade tillbaka till sitt jobb på teatern där de tar reda på hur publiken uppfattar dem, lika borde vi göra med hur våra studerande uppfattar oss. Hur ska vi få reda på vad vi förmedlar och hur ska vi bli bättre?

Alla är vi olika och vi har alla något att lära av varje människa vi möter. Tänk bara på arbetsglädjen. Det handlar om att se varandra, hälsa eller fråga hur du har det. Var och en kan påverka hur vi, just du och jag är och mår. Engagemang har en tendens att smitta av sig till andra. Visa ditt engagemang och försök höja gemenskapen, delaktigheten. Se människan som en unik individ, med individuella egenskaper, förmågor och behov. Tillsammans är vi starka.

Ledarskap

Nina förklarar: ”När vi sätter fokus på att se människan och alla jobbar för vårt egna och det gemensamma välmåendet, är alla ansvariga för att se till att ledarskapet också fungerar.” Ledarskapet gäller alla och underlättas av rättvisa och att vi är tydliga angående vad som gäller. Ömsesidig respekt och en tydlig och öppen kommunikation är viktig. Ledarna spelar en stor roll i att inspirera till engagemang och engagemang väcker i sin tur motivation.

Tystnaden är också viktig. Lyssna på vad andra har att säga. Visa nyfikenhet för dina anställda. Upprepa saker som de anställda säger. Fråga, ta reda på om du som ledare inte förstår dina anställda.

Kom ihåg att kommunikation inte enbart är rösten och språket. Tänk också på ögonkontakt, kroppsspråk, retorik. Kroppsspråket utgör ca 55% av vår kommunikation. Dölj tex. inte händerna bakom ryggen, händerna ska vara inbjudande. Kläderna är viktiga och ger signaler, så tänk på hur din dag ser ut och välj lämplig representativ klädsel. 

Sist och slutligen säger Nina att avslutningen är minst lika viktig som det första mötet. Gör ett gott intryck och avsluta alltid med stil. 

Våga

Johanna Nykamb, som också deltog i fortbildningsdagen, säger: ”Det var en givande dag som väckte många tankar. Speciellt att vi skall våga!” Våga ta vara på varandras styrkor. Ta tillvara den unika kunskap varje människa har. I tider med begränsade resurser är det viktigt att se över våra tillgångar i form av kunskap. Våga utvecklas och våga möta förändring. Våga leda med nya ögon. Tänk utanför boxen. Se varandra, lär av varandra, möt varandra, var intresserade av varandra!

Vision

Dagen avslutades med en diskussion kring YA:s vision. Vad finns det för normer i vår vision för oss, som vi ska leva upp till och kunna bygga förändring och framtiden på?

Nina uppmanar oss till sist: ”Visionen skall ni andas varje dag. Andas; utbildning i världsklass. Känn på det och lycka till!”

 


Text: Thomas Fant, Timlärare i huvudsyssla, utvecklings- och näringslivstjänster

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg