Yrkeshögskolan Novia Logo

Med föreningsutveckling i fokus


Många av oss är medvetna om den roll föreningar spelar i samhället och att föreningar utgör en otroligt viktig del av människors vardag. Det finns föreningar som arrangerar kulturevenemang, konserter och teatrar. Det finns föreningar som har hand om junioridrottsverksamhet och ’pensionärs-jumppa’ och all sorts motion däremellan. Föreningar fungerar som språkrör för olika grupper och som medlem i en förening kan du lära dig att flyga (nåja, åtminstone med hjälp av ett plan), simma eller cykla. Det är svårt att föreställa sig ett samhälle utan föreningar. 

2016-2018 drev Yrkeshögskolan Centria tillsammans med Yrkeshögskolan Novia projektet FöreningsKICK. Ett projekt finansierat av Leader Aktion Österbotten och Svenska Kulturfonden. Syftet med FöreningsKICK var att stärka föreningsverksamheten i svenska Österbotten. Under projektets gång utvecklades ett verktyg fokuserat på att hjälpa föreningar förbättra sin kommunikation, både internt och externt, och samtidigt arbeta för att skapa en tydlig strategi.

Projektet var lyckat och verktyget som det resulterade i har varit uppskattat bland de föreningar som tagit del av materialet. Detta till trots fanns det efter projektets slut fortfarande frågor som inte besvarats och problematik som inte hade behandlats. 

Nu har vi, i och med fortsättningsprojektet TALKO Österbotten, även detta projekt finansierat bland annat av Leader Aktion Österbotten och Svenska Kulturfonden, möjlighet att forska vidare i föreningsutveckling. TALKO-Österbotten är ett delprojekt i den transnationella projekthelheten TALKO och har tre projektpartners i Sverige. TALKO Österbotten drivs, liksom FöreningsKick, av Yrkeshögskolan Novia och Yrkeshögskolan Centria. Projektets fokus är fortfarande på kommunikation, men även på organisationsstrukturering. 

Då en förenings syfte är analyserat och en vision och strategi utarbetats, hur ska detta förvekligas i praktiken? Vem gör vad och hur görs det smidigast? Hur ska befintliga medlemmar aktiveras och hur kan nya medlemmar förvärvas? Hur ska man bäst dokumentera sitt arbete och sina ansvarsområden? Hur ska föreningens verksamhet utvecklas för att passa in i dagens samhälle? Alla dessa frågor hoppas vi hitta svar på genom vidare arbete och utveckling tillsammans med föreningar i svenska Österbotten

Dagens samhälle utvecklas i en hiskelig takt. Det är svårt för den ideella sektorn att hinna med. Under de senaste åren har det utvecklats ett flertal verktyg och hjälpmedel, både i Finland och i Sverige, som föreningar kan använda i sitt arbete. FöreningsKICKs projektresultat är bara ett exempel. Det finns även informativa webbsidor som t ex föreningsresursens sida var föreningsaktiva kan hitta svar på de flesta av sina frågor.

Med all denna befintliga information och så många möjligheter till hjälp kan man ju fråga sig om det faktiskt behövs mer forskning och utveckling av den ideella sektorns arbete? Det vill jag definitivt påstå att det gör eftersom det fortfarande finns många utmaningar som föreningar oberoende verksamhet och hemland står inför. Till dessa utmaningar hör bland annat en allt högre medelålder bland föreningsaktiva; den tysta odokumenterade kunskapen inom föreningslivet och nutidsmänniskans kamp att hinna med allt den borde, som i sin tur leder till att allt färre föreningsmedlemmar har möjlighet att dra det stora tidsmässiga lass som traditionellt föreningsarbete kan kräva. 

Delprojekten i projekthelheten TALKO har olika fokusområden. Förutom TALKO Österbottens fokusområde, Organisationsstruktur och kommunikation är dessa fokusområden: Ungas delaktighet (TALKO Höga Kusten), Trepartssamverkan (TALKO Lappland) och Den ideella sektorns status i samhället (TALKO Polaris).  

Alla delprojekt bidrar till ett gemensamt resultat. Under projektets gång testas även materialet i samtliga projektområden. Det transnationella samarbetet betyder att varje delprojekt kan dra nytta av varandras forskning och resultat i sitt eget arbete.  Vi har en fantastisk möjlighet att tillsammans utveckla en helhet som medlemmar i målgrupperna ska kunna använda sig av länge efter att projektet avslutas år 2021.

Är du medlem i en förening som du tror kunde ha nytta av att delta i projektet? Ta i så fall kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Vi arbetar gärna med så många föreningar som möjligt.

Text: Malin Winberg, Yrkeshögskolan Novia, projektledare för TALKO Österbotten

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (SÖFUK)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Marina Vikberg-Grönlund
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg