Yrkesakademin i Österbotten Logo

JO gav yrkesutbildarna rätt i språkfråga


I samband med arbetet kring genomförandet av reformen av andra stadiets yrkesutbildning märktes starkt bristen på svenskspråkigt material gällande material kring reformen. Under våren 2018 kom rektorerna för de svenskspråkiga yrkesutbildarna överens om att göra en gemensam klagan till riksdagens justitieombudsman. Klagan lämnades in till riksdagens justitieombudsman i mars 2018. Nu har justitieombudsmannen avgett sitt beslut i ärendet och JO har begärt utredning av Undervisnings- och kulturministeriet samt Utbildningsstyrelsen. Då det gäller publicerandet av de  nya examensgrunderna har inte Utbildningsstyrelsen följt språklagen och publiceringen av examensgrunder har delvis fördröjts påfallande mycket. Justitieombudsmannen konstaterar gällande materialet för ansökan om anordnartillstånd att förfarandet varit lagstridigt då de svenskspråkiga dokumenten inte hade varit tillgängliga samtidigt med de finska versionerna. Gällande allmänt informationsmaterial anser justitieombudsmannen att tvåspråkiga myndigheter borde publicera informationen samtidigt på båda nationalspråken.

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg