Yrkesakademin i Österbotten Logo

Ledare: Tillsammans kan vi uträtta underverk


Yrkesakademin i Österbotten har en vision som lyder ”Utbildning i världsklass”.

Utgående från visionen har YA:s ledning under vinterns lopp jobbat fram olika byggstenar för visionen samt en strategi fram till 2025 för att förverkliga visionen. Visionens byggstenar utgår från hur YA skall kunna ge utbildning i världsklass med beaktande av att samhället kontinuerligt förändras där vardagen blir alltmer digital och kravet på en hållbar framtid allt större. Samtidigt påverkas vi i vardagen av olika influenser och åsiktsyttringar som kan vara helt motsatta. Vi behöver få en ökad förmåga att navigera i det digra informationsflödet, så att vi inte drabbas av ångest och brist på framtidstro.

YA vill även framöver fortsättningsvis ge en personlig utbildning i samklang med individens och arbetslivets önskemål för att ge samhället behövlig kompetens. YA vill framöver alltmer förena pedagogik och digitala teknologilösningar till en funktionell verklighet, för vilken det behövs en vilja och förmåga att prova på. YA vill ta ansvar för en etisk och hållbar verksamhet i alla situationer där trygghet, social kompetens och ömsesidig respekt värdesätts. För detta behövs en professionell personal med en stark vilja att utveckla och utvecklas. Om vi alla inom YA jobbar enligt visionens byggstenar så får vi samtidigt en utbildning i världsklass. Världsklass behöver inte betyda att vi är världsbäst, fast vi har bevis på det inom vissa utbildningar. Vår utbildning skall skapa mervärde för studerande och omvärlden samt väcka intresse för hur vi idkar yrkesutbildning så att andra vill lära sig av oss, då är utbildningen i världsklass.

I skrivandets stund har herrlejonen nyligen vunnit VM i ishockey. Vem hade trott att det var möjligt med tanke på spelarnas bakgrund, antalet debutanter etc.? Var spelarmaterialet och laget världsbäst? Knappast, men de höll däremot världsklass för att de höll sig till ett spelsystem där allas insats var viktigare än den enskilda individens. Man jobbade tillsammans och för varandra, man gjorde så att kollegan fick lysa. Samma sätt att jobba för laget och följa gemensamma överenskommelser såg vi även då damlejonen spelade VM tidigare i vår med silver som resultat.

Här har vi alla en modell att ta efter, tillsammans kan vi uträtta underverk. Arbetar vi alla i samma riktning, följer gemensamma spelregler, respekterar varandra, stöttar varandra, delar med oss och gör att kollegan får lysa då blir resultatet det allra bästa och vi håller världsklass inom YA, regionen och Finland.

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (SÖFUK)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Marina Vikberg-Grönlund
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg