Yrkeshögskolan Novia Logo

Smart Marina – låt havet fortsätta vara vägen!


Tänk dig att du driver ett företag som under sex veckor, från midsommar till skolstart, omsätter 80 procent av företagets hela omsättning. Så ser verkligheten ut för många gästhamnsföretagare längs den finländska kusten. Åtminstone då det gäller gästhamnsverksamheten, de facto är de flesta någon form av mångsysslare, som det ofta är på landsbygden och i skärgården.

Den korta båtsäsongen gör att kraven på en modern gästhamn med olika typer av service och bekvämligheter är svåra att uppfylla. Investeringsbehoven i gästhamnar i den åboländska skärgården är stora, med bryggor från 80-talet i slutet av sin livscykel, och en servicenivå som också den skulle ha dugt fint på 80-talet, men som dagens båtgäster inte alltid nöjer sig med. Där kommer Novia och projektet Smart Marina in i bilden. Projektet är ett Interreg Central Baltic-projekt med 34 deltagande gästhamnar i centrala Östersjön. Novia fungerar som koordinator och länk till finansiären för de åtta finländska hamnarna. Projektet innebär fantastiska möjligheter att förverkliga investeringar som det finns ett skriande behov för men där matematiken inte riktigt går ihop med den korta, väderberoende säsongen.

Projektet har beviljats finansiellt stöd för att investera i nya bryggor, servicehus, solceller, vattenreningsanläggningar o.s.v. Dessutom vidareutvecklas en mobiltelefonapplikation från det tidigare projektet Masapo. I applikationen får man en 360-gradig översiktsbild över inseglingsrutter, bryggor och service i de olika hamnarna i projektet. Förhoppningen är att bygga vidare på detta efter projektets slut och få med ännu fler hamnar.

Varför väljer då finansiären, EU-programmet Interreg Central Baltic, att prioritera den här typen av projekt? Man måste se det hela ur ett större perspektiv än ur den enskilda hamnens. Det finns ett uttalat projektmål om att locka fler internationella båtturister till området genom att förstärka servicenätverket. För som båtturist är det just nätverket av hamnar som är det intressanta. Ett någorlunda homologiserat och samlat informationsutbud om hela nätverket skapar förutsättningar för att på förhand föreställa sig en seglingsrutt och en semester mellan skären. Den ofta steniga och ”snåriga” skärgården, som för mig ter sig som ett spännande nätverk att upptäcka, lär för en person som första gången ser ett sjökort härifrån, te sig skrämmande. Genom att visa att folk faktiskt rör sig här, att farlederna är välutmärkta och trygga, och att omgivningarna är alldeles unika och fantastiska kan man säkert övervinna mångas ängslighet och locka dem norröver.

För i grunden är det det fantastiska landskapet man så gärna vill visa. En solnedgång i denna alldeles unika skärgård kan garanterat imponera på den mest världsvana globetrotter, eller beresta naturvän. Produkten är så fantastisk bara man får den förpackad i en ändamålsenlig och lättöppnad förpackning.

En annan viktig aspekt, även ur finansiärens synvinkel, är förstås att vi via projektet kan förbättra förutsättningarna för åretruntboende och näringsverksamhet i skärgården. Denna bit fokuserar på en del av skärgårdsnäringen som redan är etablerad, men som har potential att utvecklas och som kanske kan bli ännu mer av en hörnsten i skärgårdsnäringarna i framtiden. Men alla initiativ för att förbättra förutsättningarna är välkomna. Posti har nyligen klassat områden där flera av projektets hamnar finns som svårtillgänglig skärgård, alltså att de tillhör Finlands tusen mest svårtillgängliga hushåll. Därmed kan de begränsa postutdelningen till en gång i veckan. Detta känns omvänt i en skärgård där, åtminstone ursprungligen, vattnet varit vägen och landet varit ett hinder.

Rasmus Karlsson, projektledare för Smart Marina i Finland, Yrkeshögskolan Novia

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg