Bredare samarbete kring ”Det händer i Österbotten”

Det rör på sig kring evenemangskalendern ”Det händer i Österbotten” just nu – på flera fronter! Vissa förändringar är sådana som slutanvändarna märker av genast. Andra förändringar ger positiva effekter på längre sikt.

I slutet av maj lanseras en ny allfinlandssvensk webbportal, Kulturforum. Där samlas information om kulturverksamhet och kulturaktörer i hela Svenskfinland. Ett viktigt element i Kulturforum är en evenemangskalender, som tekniskt är direktkopplad till Det händer i Österbotten. Den som matar in sitt evenemang i Det händer i Österbotten kommer att automatiskt få synlighet för evenemanget också i andra delar av Svenskfinland, via Kulturforum.

En annan del av Kulturforum blir ett sökbart register, där kulturaktörer kan registrera sig själva eller sin organisation. I denna databas kan sedan vem som helst söka fram en kulturexpert eller en samarbetspart eller kolla upp fakta kring en kulturaktör vars evenemang väckt intresse i evenemangskalendern. Till Kulturforum kopplas också FYRK och Kulturjobb, nättjänster som redan idag servar hela Svenskfinland. Arbetet med Kulturforum drivs av KulturÖsterbotten i samarbete med Sydkustens landskapsförbund och Luckan r.f., med finansiering från Svenska kulturfonden.

En annan fin nyhet är att ägarbasen för Det händer i Österbotten breddas med nya, starka aktörer. Evenemangskalendern har hittills drivits i samarbete mellan KulturÖsterbotten och Österbottens förbund. Nu tillkommer en tredje ägarpart: gruppen Vasaregionen, som består av Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, Visit Vaasa och Vasa stad.

Den nya samarbetskonstellationen innebär att evenemangsdatabasen, själva kärnan i webbkalendern, blir gemensam. Tekniskt kan den evenemangsdata som finns i databasen sedan visualiseras på aktörernas hemsidor med egna grafiska profiler, lösningar och layout. Kalendern integreras t.ex. tekniskt i Vasaregionens nya, gemensamma hemsidor, så att evenemangen visas med Vasaregionens nya grafiska profil och sidlayout. På huvudsidan för Det händer i Österbottenhttp://events.osterbotten.fi, syns i det här skedet inga förändringar.

En bredare ägarbas tryggar den tekniska utvecklingen av kalendern, eftersom utvecklingskostnaderna fördelas mellan fler parter. Antalet registrerade evenemangsarrangörer och antalet kalenderbesökare förväntas öka ytterligare. För evenemangsarrangörerna har arrangemanget den fördelen att de framdeles slipper skriva in sina evenemang i flera olika regionala kalendrar. Samtidigt får de större synlighet för evenemangen på många olika hemsidor. Kommuner, föreningar och andra aktörer kan med enkla medel få ett eget, skräddarsytt evenemangsflöde från den regionala kalendern integrerat direkt i sina egna hemsidor. 

Evenemangskalendern Det händer i Österbotten är redan nu mycket populär, såväl bland evenemangsarrangörer som bland publiken. Det finns ungefär 800 evenemangsarrangörer som aktivt marknadsför sina evenemang via kalendern. I fjol genererade kalenderbesökarna totalt 180 000 unika sidvisningar på sajten. Kalendern är avgiftsfri och annonsfri, såväl för evenemangsarrangörer som för publiken.

Text: Carola Harmaakivi, KulturÖsterbotten

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg