En bra vår och en bra start inför jubileumsåret på Wasa Teater

Det har varit en bra vår på Wasa Teater, trots utlokalisering av verksamheten. Biljettförsäljningen inför jubileumsåret har också kommit bra igång.

Den 1 november 2019 får Wasa Teater fira sin 100-årsdag. Innan dess ska man hinna spela färdigt vårens familjeföreställning, inleda repetitioner inför hösten, ta i bruk ett grundrenoverat hus och starta upp en ny form av verksamhet. För det är det som det är frågan om, när man går över till att spela repertoarteater på Wasa Teater. Från att ha varit låsta vid att spela en föreställning åt gången på stora scenen vid Wasa Teater, kan man från hösten köra upp till tre föreställningar parallellt. Detta tack vare lagerutrymmen bakom scenen, och en mera flexibel verkstad.

Vårens detektivhistoria har gått bra

Under våren 2019 har teatern spelat LasseMajas Detektivbyrå vid Smedsby UF. Något som har lyckats riktigt bra, trots att verksamheten är förlagd till tillfälliga utrymmen.

-  Jag tror att publiken i de fullsatta salongerna har blivit imponerade av den teatermagi som Wasa Teaters personal lyckats skapa ute i Smedsby UF. Det varken, känns, ser ut eller låter som en ungdomslokal. Responsen från såväl skolor som familjer har varit överväldigande positiv, berättar Simon Ventus.

LasseMajas Detektivbyrå spelas fram till den 10 maj, och genast måndagen den 13 maj inleds repetitionerna inför höstens jubileumsmusikal Spelman på taket. Premiär för Spelman på taket blir det 21 september 2019.

-  Publiken verkar var mycket intresserad av såväl den nyrenoverade teatern som av den spännande repertoar vi erbjuder under jubileumsåret. Förhandsförsäljningen är just nu bättre än normalt. Det är också roligt att många grupper från andra delar av Finland planerar att komma till Österbotten och Wasa Teater i höst, berättar Ventus Vidare.


Behövs fortfarande stöd till österbottningarnas teater 

Renoveringen och utbyggnaden är finansierad av teatern genom lån, ägarkommunerna, Utbildnings- och kulturministeriet samt externt understöd från stiftelser, fonder och näringslivet. I renoveringsbudgeten finns inga inventarier. Därför behövs det pengar för att inreda teaterhuset – bland annat stolar, bord och bänkar i alla publika utrymmen som är till för teaterbesökarna. Medlen som Stiftelsen Wasa Teater samlar in går direkt till inventarier som förbättrar publikens upplevelse.

Stöd med valfri summa

Via webbsidan wt100.fi kan man enkelt stöda renoveringen av Wasa Teater med  en liten eller stor summa. Allt från 20 euro uppåt är viktigt. Samfund som ger en donation kan under åren 2018-2019 av sin beskattningsbara inkomst dra av en penningdonation på minst 850 € och högst 50 000 €. 

Man kan också själv, eller tillsammans med någon, delta i insamlingen och få sitt namn på en plakett på en teaterstol. Priset på en stolplakett är minst 1000€.

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg