Kulturaktörer på studiebesök i Skåne i april

Den 10-12 april besökte 14 kulturarbetare från Österbotten Skåne för att bekanta sig med utvecklingen av digitala kulturtjänster. Region Skåne är en föregångare när det gäller digitalisering inom kulturen. Annelie Krell, som är utvecklare av digital kultur i regionen, tipsade oss om skånska kulturorganisationer som fått finansiering för att utveckla digitala lösningar. Under tre dagar besökte gruppen Helsingborg, Landskrona, Ven och Lund. Vi fick ta del av många spännande idéer och verksamheter, bl.a. Helsingborgs stads Digdel-center som finns i biblioteket och Månteaterns forskning kring digitalisering och scenkonst för barn och ungdomar.

Studieresan arrangerades inom KulturÖsterbottens projekt Digital delaktighetsom har målsättningen att utveckla de digitala kulturella tjänsterna i Österbotten med särskild betoning på landsbygdsbefolkningen samt underrepresenterade grupper, så som seniorer, ungdomar och språkliga minoriteter. Digitalisering av kulturverksamhet är ett relativt nytt område, och inom projektet vill vi understöda de österbottniska kommunerna i utvecklingen av digitala kulturtjänster. I projektet deltar sex pilotkommuner; Larsmo, Pedersöre, Jakobstad, Korsholm, Vasa och Korsnäs, som alla kommer att planera och testa digitala kulturtjänster under projektets gång. Projektet stöder pilotkommunerna genom att ordna studiebesök, föreläsningar och fortbildning samt genom att erbjuda handledning i frågor kring digital teknik och digitala lösningar.

Projektet Digital delaktighet finansieras med medel av Undervisnings- och kulturministeriet samt Svenska kulturfonden, och pågår 2018-2019.

Landskrona museum har fått bidrag för att utveckla en syntolkad guidning i utställningen Reklam!

Nästan alla deltagare i studieresan samlade på Månteaterns scen.

Guidning med platschef Nina Petersson vid Tycho Brahes observatorium på Ven. Observatoriet tillgängliggörs med hjälp av en ljud- och ljusföreställning.

Färjan på väg till Ven. Fr.v. Laura Holm, Annica Reini, Ulrika Taylor, Cay Irjala, Beatrice Villman.

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (SÖFUK)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Marina Vikberg-Grönlund
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg