Berätta mera


Att berätta – det är hett stoff just nu! Det muntliga berättandet är populärt och förekommer också i helt nya sammanhang. Bland annat marknadsförarna lyfter fram berättandet som ett medel att nå ut. De talar då om storytelling, men det handlar om berättelser och berättandet. Det muntliga berättandet, som sedan urminnes tider varit ett sätt för människor att kommunicera, lära och umgås, är nu också ett trendigt sätt att marknadsföra både produkter och tjänster. ”De berättelser organisationen berättar om sig själv förmedlar organisationens värderingar”, sa en föreläsare nyligen. Och visst är det så att berättelser är det bästa sättet att förmedla vad vi står för, vad som är viktigt för oss, vad vi är och vill vara och vad vi vill att samarbetsparter och kunder ska veta om oss.

Storytelling finns också med i mycket av det som är aktuellt på KulturÖsterbotten denna vår.

Vi planerar ett stort, nordiskt berättarseminarium i samarbete med Kronoby folkhögskola. Seminariet ordnas varje år i ett nordiskt land, och det ordnas nu första gången i Finland. Under en vecka kan de nordiska deltagarna fördjupa sig i något delområde av berättarkonsten, såsom det pedagogiska berättandet, det läkande berättandet, det musikaliska berättandet mm.  Vi förväntar oss ivriga deltagare från Finland, Sverige, Norge, Danmark och Island och tror att deltagarna kommer att få uppleva en oförglömlig vecka omslutna av berättelsens kraft.

Berättandet är ett centralt element också inom ordkonsten. I samarbete med Centret för livslångt lärande (CLL) utbildar KulturÖsterbotten nu för första gången i Österbotten ordkonstledare, som ska leda verksamhet som utvecklar barns konstnärliga språkanvändning i tal och skrift. Ordkonstledarna kommer att berätta många berättelser för sina barngrupper och de kommer också att locka barnen att fritt skapa egna berättelser.

I Leader-projektet Vandring genom medeltidens Österbotten vill vi dela med oss av Österbottens tämligen okända men mycket intressanta medeltidshistoria till en bred målgrupp. Det gör vi med hjälp av en serie professionellt producerade animerade kortfilmer. De experter vi har glädjen att samarbeta med i filmproduktionen uppmanade oss i projektets planeringsskede att lyfta fram berättelser om verkliga människor som vi hittat i källmaterialet. Publiken kommer därför att få se spännande filmer om bland annat lilla Helena, som går vilse i skogen, om Gudmundus Jacobsson, som är med om en dramatisk färd på ett isflak, och om prästen Andreas Dacus, som är rent chockerande kriminell. Berättelserna gör medeltidshistorian levande och faktauppgifter läggs in i ett sammanhang som gör dem intressanta och lättare att minnas.

Liknande råd om att fokusera på berättelsen fick KulturÖsterbotten när vi började planera det virtuella skärgårdsmuseum som vi som bäst bygger upp inom Leader-projektet Museilotsen. Vi uppmanades då att hitta på en familj med fem familjemedlemmar, en familj som blir stommen i den berättelse som förmedlas digitalt, och som handlar om säljakt, fiske, båtbygge och hushållning i slutet på 1800-talet i Österbotten. Genom familjemedlemmarna presenteras olika teman, och familjemedlemmarnas närvaro binder samman materialet och gör presentationen intressantare, personligare och ökar möjligheterna till identifikation. 

Just nu planeras också nya projekt på KulturÖsterbotten, den här gången med starka inslag av internationellt samarbete. Nyckelorden i projektplaneringens inledningsskede är kulturarv, besöksnäring och digitalisering – kring dessa element vill vi jobba vidare med utvecklingsarbete som gynnar de österbottniska kommunerna.

Hur ska vi göra det? Jo, genom att berätta berättelser om Österbotten och österbottningarna.

Läs mer om KulturÖsterbottens projektverksamhet på vår hemsida: www.kulturosterbotten.fi!

Text: kulturchef Ann-Maj Björkell-Holm, KulturÖsterbotten

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg