Yrkeshögskolan Novia Logo

Örjan Andersson - Foto Linda Tallroth-Paananen

Relevans och regional genomslagskraft

TEXT: Örjan Andersson, rektor och vd vid Yrkeshögskolan Novia

För en yrkeshögskola är den samhälleliga nyttan,  den så kallade genomslagskraften A och O.  Hos Yrkeshögskolan Novia syns genomslagskraften på många sätt. Vi bidrar med tillgång till kunnig arbetskraft, kompetensutveckling på individ- och företagsnivå, nya företagare, resultat från forsknings- och utvecklingsverksamhet och synlig kulturell verksamhet. Indirekt syns genomslagskraften i företagens konkurrenskraft, kommunernas skatteunderlag, god service och ett rikt kulturliv. 

Från undervisnings- och kulturministeriets sida har man de senaste åren allt mer börjat tala om just  genomslagskraft, kort sagt den samhällsnytta som högskolan producerar i utbyte mot den skattebaserade statliga finansieringen. Det är rimligt och rätt att det finns förväntningar. 

Det är vår genomslagskraft som syns utåt och som långt definierar oss som högskola. Ju bättre vi lyckas, desto större är vår samhälleliga betydelse, vår genomslagskraft. Nära kopplat till genomslagskraften är relevansen. Man må ha hur goda processer som helst, hur god undervisning som helst, men om utbudet och innehållet inte är relevant i förhållande till arbetsmarknaden, regionen eller samhället i övrigt, så blir det ingen genomslagskraft. Det blir snarare ett slag i luften. 

Med 4000 studerande och 300 anställda är Yrkeshögskolan Novia ett litet samhälle. Eller ett ganska stort, om man tänker på den geografiska utbredningen och alla samhällssektorer högskolan företräder. Vi utbildar inom social- och hälsovård, industri och näringsliv, handel och ekonomi, musik och konst, sjöfart, lantbruk och skogsbruk och verkar i en stor del av Svenskfinland; Österbotten, Åboregionen och Västnyland. Av alla dem som avlägger yrkeshögskoleexamen på svenska i vårt land gör nästan tvåtredjedelar det vid Novia. Ur ett österbottniskt perspektiv kan vi notera att varannan ung ingenjör som anställs i Österbotten kommer från Novia, liksom varannan sjukskötare och hälsovårdare. 

För välfärden i både Österbotten och Svenskfinland är det alltså av stor betydelse att Novia lyckas i sitt uppdrag. Söfuk är en av tre ägare i Yrkeshögskolan Novia, eller Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi som aktiebolaget heter. Bolaget ger inte någon vinstutdelning  till ägarna, utan i stället ger vi avkastning på annat sätt, nämligen genom vår relevans och genomslagskraft. Vid Novia arbetar vi hela tiden för att genom samverkan med olika aktörer stärka vår genomslagskraft. Ju mer vi kan arbeta tillsammans med företag, offentliga sektorn och andra utbildningsanordnare, desto större blir vår betydelse, desto mer bidrar vi till utvecklingen, konkurrenskraften och välfärden.

Det är värt att notera att högskolans intressenter genom egen aktivitet och stöd kan stärka högskolans genomslagskraft – för att främja sina egna intressen. Det finns ingen konflikt i detta, utan vanligtvis är det fråga om riktiga vinn-vinn situationer. Som några exempel kan nämnas en utlokaliserad tradenomutbildning i Jakobstad, ett samarbete med Lantmäteriverket för att kunna återuppta utbildning av lantmäteriingenjörer, Vasa stads satsningar för att utveckla Brändö campusområde med bland annat det för Novia och Vasa yrkeshögskola gemensamma Alere – ett center för kompetens inom social- och hälsovård. Vid vårt campus i Raseborg har vi ända sedan 2008 haft ett forskarkollegium inom bioekonomi, med stöd från bland andra Raseborgs stad.      

Det är de som samverkar mest med högskolan som också får den största nyttan. Det må sedan vara ett företag, en kommun eller någon annan. Novia fattar självständiga beslut utgående från sin uppgift och strategi och samarbetet ger högskolan en hävstång för att föra utvecklingen vidare.

Min poäng är följande: Högskolan skapar nytta för individen, regionen och samhället. Ju bättre högskolan mår, ju effektivare den fungerar och ju högre kvaliteten är, desto större är nyttan. Det är därför i alla aktörers intresse att stöda, samverka och använda högskolan som ett verktyg för att upprätthålla en livskraftig region. Det finns ett positivt ömsesidigt beroende och stor utvecklingspotential när vi arbetar tillsammans. 

Örjan Andersson, rektor och vd vid Yrkeshögskolan Novia

image002

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg